Chân Linh Cửu Biến

Chương 1515: Kinh nghi bất an (2)Nghĩ tới ngày đó trong khu vực trung ương Xích Vụ đảo dâng lên thiên tượng cực lớn một vị giữ vững đến bây giờ chưa từng tiêu tán, Bắc Hải tu sĩ cơ hồ có thể nhận định Diễm Cửu Tiêu chết chắc chắn có liên quan điều đó, nhưng Diễm Cửu Tiêu rốt cuộc là chết thế nào?

Rất nhanh tu sĩ có kiến thức rộng rãi nhận ra khu vực trung ương của Xích Vụ đảo chưa từng tiêu tán thiện tượng xem ra là một tòa trận pháp. Hơn nữa còn là trận pháp không thông qua Tử Mẫu Địa Tâm Hỏa Hỏa Ngục Phần Thiên đại trận.

Sau các phái khi tiến vào khu vực trung ương của Xích Vụ đảo đã từng có người mạo hiểm tiến vào bên trong tra xét tột cùng. Nhưng những người đó sau khi tiến vào bên trong không một ngoại lệ mất đi liên lạc.

Advertisement / Quảng cáo


Ngay sau đó lại có tin tức truyền ra, nói là ngày đó Bắc Hải các phái cùng Hỏa Loạn nhất tộc đại chiến, Hỏa Loan tộc trưởng một mực chưa từng xuất hiện. Nhưng Chân Linh phái nghe nói cũng có mấy vị tu sĩ tiến khu vực trung ương của Xích Vụ đảo, trong đó lại có Chân Linh phái Thủy Kiếm Tiền Lục Thiên Bình!

Sau đó có tin tức truyền tới từ Đông Hải Hỏa Loan tộc càng thêm làm người ta khó có thể tin, nói rằng ngày đó Diễm Cửu Tiểu ở khu vực trung ương đã từng gặp phải Bắc Hải Chân Linh phái tu sĩ. Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên Lục Thiên Bình đã từng lấy lực một người toàn thân thối lui từ trong tay Diêm Cửu Tiêu!

Tin tức truyền ra lần nữa chấn động tu luyện giới, nhưng mà điều này hiển nhiên không là pháp tướng trung kỳ tu sĩ có thể làm được. Vì vậy tu luyện giới suy đoán lúc này Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên tất nhiên đã tiến cấp pháp tướng hậu kỳ. Mọi người đua nhau kêu lên sau Tiểu Bạch Vũ, tu luyện giới lần nữa xuất hiện một người có thể lấy pháp tướng hậu kỳ tu vị khiêu chiến Thuần Dương tu sĩ.

Nhưng ngay sau đó có người suy đoán, Lục Thiên Bình đó nếu có thể có thực lực toàn thân thổi lui trong tay Thuần Dương tu sĩ, như vậy lần này Diễm Cửu Tiêu chết có có liên quan vị Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên không đây?

Dù sao ban đầu Hỏa Loan tộc trưởng điều đi những tộc nhân khác bên trong tộc tiến vào khu vực trung ương của Xích Vụ đảo, chẳng qua là mang cháu ruột Diễm Linh Cữu của mình ở lại nơi đó, bọn họ rốt cuộc làm gì cũng không ai biết. Nếu đúng thật trước mắt khẩn yếu Lục Thiên Bình ẩn giấu đánh lên thành công dường như cũng không phải là không thể!

Bắc Hải các phái chính là cũng bởi vì lấy được tin tức như thế mà tâm tồn do dự nghị hoặc. Một Lục Thiên Bình có thể đối kháng cùng Thuần Dương tu sĩ khó trách Chân Linh phái lại có phấn khích lớn như vậy một hợp đem một nửa diện tích toàn bộ Xích Vụ đảo chiếm làm phạm vị thế lực của mình, thậm chí không tiếc cùng toàn bộ Bắc Hải là địch!

Mà thời điểm thế cục của Bắc Hải tu luyện giới dần bình tĩnh, một lời đồn đại lần nữa đưa tới sự hứng thú cho tu luyện giới tất cả mọi người, đem lực chú ý đặt ở Bắc Hải tu luyện giới.

Hỏa Loan nhất tộc phí công sức lớn như vậy ở Xích Vụ đảo, Diễm Cửu Tiêu vào thời khắc tối hậu thậm chí tránh được những tu sĩ khác bên trong tộc, chỉ mang tổ tôn nhà mình giữ lại khu vực trung ương của Xích Vụ đảo, bọn họ rốt cuộc đang tìm gì?

Advertisement / Quảng cáo


Nhưng vô luận là vật gì, có thể đáng giá một vị Thuần Dương tu sĩ đại động can qua như vậy, đều tất nhiên là dị bảo kinh thiên động địa!

Dị bảo đó rốt cuộc là cái gì? Trong lúc nhất thời toàn bộ tu luyện giới chúng nói phân vân, nhưng vẫn có phần lớn tu sĩ đem mục tiêu suy đoán đặt trên khai thiên di vật của Loan đạo nhân.

Cũng chỉ có như vậy, mới có thể đáng giá đường đường một vị Thuần Dương tu sĩ dân tinh duệ bên trong tộc viên chinh Bắc Hải, thậm chí không tiếc mạo hiểm cùng toàn bộ Bắc Hải tu luyện giới là địch ở Xích Vụ đảo cùng Bắc Hải các phái đại động can qua.

Tuy nhiên từ đầu tới cuối, Hoa Loan nhất tộc sau khi trở về Đông Hải không có bất kỳ đáp lại đối với chuyện làm của Bắc Hải. Một vị Thuần Dương tu sĩ vẫn lạc đã đu Hỏa Loan tộc nguyên khí tổn thương nặng nề. Mặc dù bên trong tộc còn có một vị Thuần Dương lão tổ trấn giữ, người đó cũng là một vị trưởng giả bối phận vận trên Diêm Cửu Tiêu, thọ nguyên còn dư lại không dưới hai ba trăm năm. Người đó ít khi lộ diện, thời điểm ở bên trong tộc chẳng qua là chấn nhiếp, còn Hỏa Loạn tộc tu sĩ viễn chinh Bắc Hải sau khi hoảng hốt rút lại trở về, vị lão tổ đó ra lệnh phong bế dãy núi lửa ấy, khiến cho toàn bộ Hỏa Loan nhất tộc tiến vào trong phân nửa trạng thái đóng cửa núi.

Nếu trong tay Hỏa Loan nhất tộc không chiếm được bất kỳ tin tức gì của khai thiên di vật, tu luyện giới không ít tu sĩ chạy tới Bắc Hải Xích Vụ đảo cố gắng tự mình biết rõ trạng huống. Những ngày tháng này, không ít ngoại giới tu sĩ lên vào Xích Vụ đảo cố gắng tiến vào Hỏa Ngục Phần Thiện đại trận tìm tòi cuối cùng. Nhưng tất cả mọi người sau khi tiến vào bên trong đều yêu vô âm tin, làm lòng người đến từ ngoài Bắc Hải sinh kiêng kỵ.

Tuy nhiên lập tức lại có tin tức truyền tới, nói Diễm Cửu Tiêu cuối cùng ở Xích Vụ đảo vẫn lạc bỏ mình. Nếu đúng thật lão ta chết bởi tay của Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên, như vậy ý nghĩa Diễm Cửu Tiêu đoạt được vật ở Xích Vụ đảo lúc này có nằm trong tay của Lục Thiên Bình hay không?

Vì vậy có người cố gắng từ trên người của Chân Linh phái đánh vỡ lỗ hổng, nhưng hôm nay Chân Linh phái cũng không phải là Bắc Hải trung hình môn phái đó. Mặc dù bảo thuyền của bọn họ vẫn chưa thử xong, nhưng Chân Linh phải có hai mươi vị pháp tướng tu sĩ nghiễm nhiên đã thành một con vật khổng lồ của Bắc Hải tu luyện giới, làm tất cả tu sĩ bên ngoài Bắc Hải đều ngắm mà bước.

Trên thực tế bọn họ đoán không sai, Diễm Cửu Tiêu đích xác là chết bởi tay của Lục Bình. Mục tiêu cuối cùng của Diễm Cửu Tiêu đi tới Xích Vụ đảo cũng sớm đã bị rơi vào trong tay Chân Linh phái. Lúc này Lục Bình đang đắm chìm trong vui sướng kiểm lại chiến lợi phẩm có được từ trên người Diễm Cửu Tiêu cùng với Diễm Linh Cữu.

Advertisement / Quảng cáo


Làm Hỏa Loan nhất tộc tộc trưởng cùng với cháu ruột, tài sản của hai người Diễm Cửu Tiêu cùng Diễm Linh Cữu không thể nghi ngờ là cực kỳ phong phú, thậm chí phong phú đến mức khiến cho Lục Bình trợn mắt há mồm. Mà trực tiếp nhất vẫn chính là số lượng cực phẩm linh thạch bên trong trữ vật pháp khí của hai người!

Làm ba vị đại tu sĩ hôm nay Chân Linh phải có chừng, Lục Bình rất rõ ràng đối với của cải của Chân Linh phái. Nhưng lúc này Lục Bình phát hiện chỉ trên người một mình Diễm Cửu Tiêu mang số lượng cực phẩm linh thạch cơ hồ tương đương với Chân Linh phải tất cả pháp tướng tu sĩ tựa như năm sáu năm phần ngạch. Chính là trãi qua so sánh với Lục Bình đã từng có hơn ngàn cực phẩm linh thạch lấy trộm từ trong Huyền Linh đảo đại hình linh thạch quáng mạch cũng không hề lớn như thế.

Phải biết hôm nay Chân Linh phái một vị pháp tướng sơ kỳ tu sĩ hàng năm cực phẩm linh thạch phân phối phần ngạch cũng bất quá mới năm khối, pháp tướng trung kỳ mười khối. Khương Thiên Lâm cùng ba vị đại tu sĩ cũng bất quá hai mươi khối. Như vậy một năm qua tổng kết cũng bất quá không tới ba trăm khối cực phẩm linh thạch.&

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.