Chân Linh Cửu Biến

Chương 1556: Hiệp thương (2)Đại sư thứ hai chính là người cầm quyền ngũ đại tông môn sẽ mượn cơ hội này ở Thiên Nguyệt tông cử hành hội minh, tuyến cáo với tu luyện giới ngũ đại tông môn kết minh thành công. Nhất vinh cầu vinh nhất tổn cầu tổn, thực ra chính là a một công thủ đồng minh nhằm vào Thủy Tinh cung.

Mà chuyện thứ ba chính là lần này hiệp thương quyền phân phối khai thác các loại tư nguyên tu luyện trên bảo đảo đã được phát hiện ở Thiên Huyền tông hải vực.

Sau khi Lục Bình biết được chuyện thứ ba đã biết dụng ý của Lão sự gọi mình theo cùng đi Thiên Nguyệt tông, đây là muốn mang mình đi thị uy a!

Ngũ đại tông môn kết minh, tuy nói là ngang hàng với nhau, trên thực tế vẫn muốn sắp xếp thứ tự. Nhìn trên thời gian, Chân Linh phái thành lập trễ nhất, tài lực nông cạn nhất, chuyện đương nhiên cung kính ngồi ở ghế cuối trong các phái rồi.
Advertisement / Quảng cáo


Nhưng từ số lượng pháp tướng tu sĩ, cao cấp chiến lực mà xét, Chân Linh phải hoàn toàn trên Tiêu Dao các, cho dù so sánh với Thiên Nguyệt tông cũng là bá trong chi gian. Mà Liệt Thiên Kiếm phái nếu không phải có Tiểu Bạch Vũ, lấy thực lực của Chân Linh phát hiện giờ, chính là Liệt Thiên Kiếm phái cùng so sánh cũng có chỗ không bằng.

Nhưng Chân Linh phải đối đãi bốn đại tông môn còn lại như vậy, trên thực tế bốn phái khác khi nhìn Chân Linh phái làm sao thường không phải đắn đo!

Nếu chỉ dựa theo tu vị của các phái cao cấp tu sĩ mà nói, thực lực của Chân Linh phái hiện giờ cũng trên Tiêu Dao các xếp hàng thứ tư trong ngũ đại tông môn.

Nhưng khơi khơi Chân Linh phải xuất hiện Lục Thiên Bình tên quái thai này so với Tiểu Bạch Vũ lúc trước còn phải yêu nghiệt!

Lần trước Diễm Cửu Tiêu chết chưa định luận, người này lại gây ra huyên náo thân thể ngang qua Phong Bạo Dương. Thời điểm tu luyện giới đua nhau kêu lên muốn đối đãi Bắc Hải Thủy Kiếm Tiền làm chuẩn Thuần Dương tu sĩ, người này lại ở Thiên Huyền tông hải vực một người một kiếm chiến bại một con Thiên Ma, mà chính hắn cũng hoàn hảo không tổn hao gì!

Đó làm gì là chuyện gì chuẩn Thuần Dương có thể làm được, đây căn bản là một điển hình Thuần Dương tu sĩ!

Nhớ chuyện năm đó Cửu Huyền lâu Chu Bát Tả cửu tử nhất sanh ám sát một con Thiên Ma. Mặc dù ban đầu Chu Bát Tả đối mặt không chỉ là một con Thiên Ma, nhưng Chu Bát Tả dùng cách ám sát, mà không phải giống như Lục Bình mặt đối mặt đấu pháp như vậy. Huống chi sau khi Chu Bát Tả ám sát Thiên Ma thành công tự thân cũng bị thương nặng, cho đến trước khi Cửu Huyền lâu tuyên bố phong sơn cũng không thấy tốt hơn.

Có Lục Bình, địa vị cao thấp của ngũ đại tông môn nên bàn thế nào đây?

Mà khôn khéo như Liễu Thiên Linh, hiển nhiên đối với lần này sớm có phát hiện, cho nên nghiêm lệnh Lục Bình lần này nhất định phải theo bà ta đi Thiên Nguyệt tông, chính là vì Chân Linh phái chính danh mà tới.

Chuyện quan hệ địa vị tông môn như vậy, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến sự phân phối kế tiếp có liên quan bảo đảo tư nguyên phân ngạch. Đương nhiên Lục Bình không cự tuyệt, bất đắc dĩ khiến cho Xích Luyện Anh chờ một thời gian Thiên Huyền thành.
Advertisement / Quảng cáo


Trên thực tế sau khi Thiên Nguyệt tông hội minh, người của năm nhà tông môn cầm quyền tranh chấp trên ngạch độ phân phối tự nguyên tu luyện của bảo đảo quả thật chính là không ai nhường ai. Bọn họ kết minh thuộc về kết minh, nhưng mà không ý nghĩa hai bên sẽ dễ dàng từ bỏ ích lợi tự thân.

Lục Bình từ đầu đến cuối tham dự toàn bộ quá trình đàm phán, mặc dù bị nhức đầu choáng váng căng óc, lại bị các loại ky phong ám ngữ làm choáng váng chuyển sang, nhưng cũng không thể không đánh mạnh tinh thần đeo bám đến cùng với hạng người lão gian cự hoạt của các nhà tông môn.

Tới cuối cùng, các nhà đạt thành xong nhất trí. Thiên Huyền tông làm tông môn có thực lực tài lực hùng hậu nhất ở trong ngũ đại tông môn, bảo đảo nằm trong hải vực đất sở hạt của họ, đại khái có thể phân được chừng một phần tư toàn bộ bảo đảo từ nguyên tu luyện. Tuy nhiên Thiên Huyền tông cũng muốn làm vì toàn bộ bảo đảo cung cấp chức trách bảo vệ chủ yếu.

Chân Linh phải làm người phát hiện bảo đảo, cũng đuổi Thiên Ma chiếm cứ trên đảo, tránh khỏi đại hình linh thạch khoáng mạch trên đảo tổn thất, nhưng cũng bỏ ra tông môn tu sĩ thương vong giá cao không nhỏ. Hơn nữa cuối cùng khăng khái thông báo tình huống của bảo đảo với những tông môn khác, các phái ít nhiều đều phải thừa nhận. Hơn nữa Chân Linh phát ra vẻ thực lực làm người ta tâm duyệt thần phục, cuối cùng cũng chiếm cứ một phần tự phân ngạch.

Nguyên vốn Liễu Thiên Linh còn chủ động đưa ra muốn cùng chung chia sẻ phòng ngự bảo đảo với Thiên Huyền tông, tuy nhiên bị Khánh Ly lão tố không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt.

Đùa gì thế! Thủy Tinh cung trăm phương ngàn kế muốn đem thực lực mình xâm nhập Trung Thổ mà không thể được. Còn Chân Linh phải dễ dàng có thể đem thế lực mình xâm nhập Thiên Huyền tông hải vực như vậy, còn muốn mang trên lưng một mỹ danh và đồng minh mà hai bên hông cắm đao hay sao?

Chuyện tốt của thiên hạ cũng không thể để cho một nhà Chân Linh phái người chiếm hết.

Thiên Huyền tông cùng Chân Linh phái hại nhà chiếm cứ một nửa từ nguyên phân ngạch của bảo đảo. Còn dư lại một nữa trong đó, Thiên Nguyệt tông phân nhuận hai thành, nhưng Thiên Nguyệt tông lại muốn cùng Thiên Huyền tông gánh chức trách chủ yếu thủ hộ bảo đảo. Hai nhà tông môn này phân chúc Trung Thổ tu luyện giới, cũng không nhằm vào hải ngoại tông môn cố kỵ. Vì vậy Thiên Huyền tông đương nhiên nguyện ý có người hiệp trợ tới thủ hộ bảo đảo.

Còn dư lại ba thành phần ngạch thì bị Tiêu Dao các cùng Liệt Thiên Kiếm phái hai nhà tông môn chia đều. Hai nhà tông môn này phát hiện, sắc quật, thủ hộ với bảo đảo cũng không cống hiến quá nhiều. Tuy nhiên bảo đảo có trên danh nghĩa, cũng chỉ có năm nhà tông môn liên thủ lại, mới có thể ngăn cản thể lực khắp nơi tu luyện giới mơ ước bảo đảo. Nói trên điểm này, hai nhà tông môn một phần rưỡi phần ngạch ngược lại cũng cầm được an lòng phải đạo.

Tuy nói thủ hộ chủ yếu của bảo đảo giao do Thiên Huyền, Thiên Nguyệt hai nhà tông môn, nhưng hải ngoại ba nhà tông môn cũng muốn phái trú pháp tướng tu sĩ đóng ở trên đảo. Thứ nhất muôn hiệp trợ hai nhà tông môn thủ hộ đảo tự, thứ hai cũng tuyên bố quyền sở hữu đối với bảo đảo, đồng thời cũng muốn coi sóc tất cả quá trình khai thác quáng mạch trên bảo đảo.
Advertisement / Quảng cáo


Đợi đến năm nhà tông môn sau khi Thiên Nguyệt tông hội minh, các nhà tông môn lãnh tụ trở về môn phái nhà mình nhằm vào ý nguyện đạt thành của các phải lần này bắt đầu điều binh khiển tướng.

Chân Linh phải bảo thuyền khi trở về Bắc Hải trước tiên dừng lại ở bảo đảo, cùng tu sĩ của Thiên Huyền tông với Thiên Nguyệt tông chạy tới tiếp nhận làm xong giao tiếp. Đồng thời đưa lên bảo thuyền các loại tư nguyên tu luyện sắc quật được từ trên đảo do Huyền Vi chân nhân thống trù hoạch định vào khoảng thời gian này, thuận tiện lưu lại Thiên Thuật lão tổ cùng với mười tên đoán đan kỳ tu sĩ làm đại diện Chân Linh phái phái trú bảo đảo. Sau đó mãn tái mà về, đồng thời khi trở về Bắc Hải còn có một cô dâu đến từ Thiên Nguyệt tông.

Sau đó ngũ đại tông môn có động tác liên tục, chọn lựa bước đi rõ ràng và thống nhất bắt đầu liên thủ đối kháng Thủy Tinh cung phản pháo, liên tiếp xảy ra mấy lần xung đột quy mô lớn, khiến cho thế cục của toàn bộ Đông Hải tu luyện giới nhất thời khẩn trương.

Trong song phương xung đột có tổn thương, nhưng trên tổng thể cũng giữ vững tư thế giằng co. Nhưng ở tu luyện giới các nhà thế lực xem ra, từ trước đến giờ Đông Hải thánh địa khuếch trương chung quanh tu luyện giới không ai ngăn được không ngờ lần này lại bị thua thiệt rồi.&

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.