Chân Linh Cửu Biến

Chương 1609: Dạ công (tục-3)Chân Linh Chi Kiếm một kiếm chém tới. Vốn trong lúc Thất Phiến lão tổ cùng với Mãn Nguyệt lão tổ hai người hết sức xé kéo trận pháp hỗ tráo đạt tới lằn ranh hỏng mất rốt cục cũng không đỡ được Chân Linh Chi Kiếm vô chém nữa.

Sau khi tiếng vang chát chúa liên tiếp vọt ra, lỗ hổng của hộ phái đại trận bị Lục Bình xé kéo càng lúc càng lớn.

Một bên Tam Thần lão tổ mắt nhìn thấy Lục Bình xé rách hộ phái đại trận dễ dàng như thế, tuy nói trước có hai vị Thuần Dương dính dấp, nhưng ông ta vẫn đem lực chú ý đặt trên người của Chân Linh Chi Kiếm Mạc Ly do Lục Bình ngự sử.

- Một thanh linh bảo phi kiếm của Lục tiểu hữu thật sắc bén. Nếu lão phu không nhìn lầm, thanh phi kiểm này tựa hồ cực kỳ chuyển tinh đối với phá trận thuật!

Advertisement / Quảng cáo


Trong lòng Lục Bình cả kinh, Chân Linh Chi Kiểm trước khi vượt qua lối kiếp, chín đạo bảo cấm của nó thật ra thì chính Lục Bình lấy chín tòa trận pháp căn cơ của Giao đạo nhân lưu lại tinh luyện mà thành. Nếu Lục Bình toàn lực ngự sử Chân Linh Chi Kiếm, bản mệnh lệnh bảo này thực có thể nói là một thanh địa địa đạo đạo phá trận phi kiểm.

Tuy nhiên Lục Bình rốt cuộc kiêng kỵ bị người khám phá chân tướng của Chân Linh Chi Kiếm, cho nên lúc này mới một mực không hề hiển lộ Mạc Ly thiên phú về mặt phá trận. Hắn không ngờ lần này khi tương trợ đám người Thất Phiến lão tổ thoáng thi triển khả năng phá trận của Mạc Ly, liền bị Tam Thần lão tổ vị trận pháp đại tông sự nhìn thấu đầu mối.

Trong lòng Lục Bình tuy sợ, thần sắc lại bình tĩnh nói:

- Chuyên tinh chưa nói tới, khả năng phá trận ít nhiều cũng có một ít. Nếu không trước đó vãn bối sẽ có thể tự đề cử mình giúp tiền bối một cánh tay lực.

Lục Bình không biết mình có bỏ đi hoài nghi của Tam Thần lão tổ đối với Chân Linh Chi Kiếm hay không, nhưng lúc này lỗ hổng của Cửu Huyền lâu hộ phái đại trận lần nữa bị hắn cùng mọi người liên thủ xe kéo khai rộng.

Thất Phiến lão tổ tiến vào trong đó trước. Lúc này toàn thế Cửu Huyền lâu hợp lực ngăn trở lỗ hổng của đại trận. Nhưng bởi vì liên tiếp bốn vị Thuần Dương tiến vào mà bị hoàn toàn áp chế hạ phong. Thất Phiến lão tổ đi vào sau đó lại thành ép vỡ một cây đạo thảo cuối cùng.

Bảy thanh linh phiến quét ngang, trước tiên làm bị thương nặng hai tên Cửu Huyền lâu đại tu sĩ đang chủ trì đại trận vây công mọi người, đồng thời cùng đánh chết kể cả ba vị pháp tướng trung kỳ tu sĩ bên cạnh. Cửu Huyền lâu đạo binh đại trận một trận hỗn loạn, còn lại bốn vị Thuần Dương nhân cơ hội đánh giết. Lúc này Mãn Nguyệt lão tố đã gia nhập vào. Cửu Huyền lâu ba vị Thuần Dương rốt cục cũng ứng tiếp không kịp, đạo binh đại trận hoàn toàn hỏng mất.

Tiêu Bạch Vũ lúc này kêu lớn:

- Cẩn thận Dương Hi, người đó một mực không hề xuất hiện, tất nhiên là ở tiểu thiên thế giới bế quan. Thất Vũ Phiến lúc này mười có chín phần chưởng không trong tay người đó!

Trước khi Lục Bình theo cùng mọi người mưu tính Cửu Huyền lâu hiển nhiên có hiểu biết đối với toàn thể Cửu Huyền lâu. Trước khi Cửu Huyền lâu phong sơn, bên trong tổng môn chỉ còn dư lại ba vị Thuần Dương, trong đó Chu Bát Tả bị thương nặng, một vị khác cũng có thương trong người.

Lúc này mọi người công phá Cửu Huyền lâu hộ phái đại trận, Cửu Huyền lâu Thuần Dương tu sĩ nghênh kích mọi người như cũ là ba vị. Nhưng mà trừ Chu Bát Tả cùng một vị Thuần Dương tu sĩ khác trước đó đã từng có thương trong người ra, còn xuất hiện thêm một vị khuôn mặt xa lạ. Năm đó vị Dương Hi lão tổ trong cuộc chiến ma la vây công Cửu Huyền lâu không hao tổn chút nào một mực không hề xuất hiện.

Advertisement / Quảng cáo


Như thế chỉ có một khả năng, vị Dương Hi lão tổ lúc này tất nhiên tiếp nhận Cửu Huyền lâu Chân Linh truyền thừa trong tiểu thiên thế giới. Đã như vậy, khai thiên thần khí Thất Vũ Phiến trấn phái linh bảo của Cửu Huyền lâu lúc này cũng tất nhiên chưởng không trong tay người đó.

Lục Bình lật người tiến vào trong hộ phái đại trận, trở tay vô một cái đại trận hộ tráo sau lưng, cả người mượn lực lướt đi về phía Cửu Huyền lâu tông môn thủ phủ. Cùng Lục Bình tiến vào trong đó còn có Dương Thọ Xương không cam lòng yêu thế. Lâm Vũ lão tô thì che chở Cô Duyệt lão tố cùng Tam Thần lão tổ hai người thủ hộ đường lui của mọi người.

Nhưng bao gồm Tam Thần lão tổ trong đó, họ đều không nhìn thấy Lục Bình khi vỗ một chương trên Cửu Huyền lâu hộ phái đại trận, một viên Không Minh chi tinh đã theo đó hóa vào trong hộ tráo.

Ba vị Thuần Dương tu sĩ của Cửu Huyền lâu vẫn ở chỗ cũ cố gắng đắn đo tông môn tu sĩ ngăn trở Tiêu Bạch Vũ cùng mọi người đánh vào. Nhưng đối mặt bảy vị Thuần Dương cùng với một vị không phải là Thuần Dương hơn tựa như Thuần Dương tu sĩ thay nhau đánh vào, phía Cửu Huyền lâu cũng chỉ có thể tiết tiết bại lui.

Tám người liên thủ một đường đuổi đánh Cửu Huyền lâu ba vị Thuần Dương, mặc dù chiếm cứ thượng phong nhưng chưa hề phân binh nhân cơ hội cướp bóc chung quanh.

Mọi người lần này mưu đồ, mặc dù cuối cùng vẫn vì cướp bóc, nhưng đối mặt Cửu Huyền lâu con vật khổng lồ như vậy, cũng chỉ có hoàn toàn đánh sụp trước, làm họ không có thực lực trả thù, khi đó mới có thể yên tâm chia nhau cướp bóc.

Tất cả mọi người là người đại thần thông bậc nhất đương thời, đương nhiên sẽ không vì món lợi rất nhỏ mà phá hủy đại kế. Vì vậy, hiện tại mặc dù Cửu Huyền lâu đã đại bại, nhưng mọi người cũng chưa từng có chút dao động, vẫn đuổi sau Cửu Huyền lâu ba vị Thuần Dương cạn tào ráo máng.

Cửu Huyền lâu ba vị Thuần Dương lúc này mặc dù còn có thể mượn đạo binh đại trận do tông môn chư vị pháp tướng trung hậu kỳ tu sĩ miễn cưỡng cấu trúc ủng hộ một hai, nhưng trong tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng, đông đảo Cửu Huyền lâu pháp tướng tu sĩ không ngừng vẫn lạc. Đạo binh đại trận cũng vô cùng nguy ngập.

Chu Bát Tả cao giọng hét to:

- Bọn họ đây là muốn phá hủy Cửu Huyền lâu, môn hạ chúng đệ tử nhớ thù này hận này. Toàn thể Cửu Huyền lâu nghe lệnh, tản ra!

Chu Bát Tả đã thấy rõ, tám người đại thần thông trước mắt chính là vì làm hết sức giảo sát Cửu Huyền lâu cao cấp tu sĩ, nếu cùng đối phương đối kháng tiếp như vậy nữa, Cửu Huyền lâu pháp tướng trung hậu kỳ tu sĩ sẽ bị bọn họ giết hết. Nếu quả thật như vậy, Cửu Huyền lâu coi như thật đúng là phá hủy.

Advertisement / Quảng cáo


Lúc này Chu Bát Tả đột nhiên ra lệnh Cửu Huyền lâu pháp tướng trung hậu kỳ tu sĩ mỗi người tàn lụi, nhìn như đã bỏ qua chống cự. Ba vị Thuần Dương đối mặt tám vị cùng cấp tu sĩ vậy công dữ nhiều lành ít nhưng có thể vì Cửu Huyền lâu cất giữ nguyên khí. Người đại thần thông cấp bậc Thuần Dương trước mắt chỉ có đem người, tuyệt không thể đem Cửu Huyền lâu hủy môn diệt phái, như vậy ít nhất ngày sau còn có cơ hội đồng sơn tái khởi.

Không có Cửu Huyền lâu tất cả pháp tướng tu sĩ tương trợ, đám ba vị Thuần Dương Chu Bát Tà làm thế nào là đối thủ của đám người Tiểu Bạch Vũ. Mọi người luân phiên bị vây công rất nhanh sau đó đã bị vết thương thật mệt mỏi, chẳng qua trong lòng mọi người đều có cố kỵ, lúc này mới một mực không hạ tử thủ.

Ngay vào lúc đó, một tiếng hét dài truyền tới, một tiếng gầm lên giống như lôi âm cuồn cuộn:

- Người nào dám chạy tới Cửu Huyền lâu giương oai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.