Đạo Tâm Chủng Ma

Chương 1183: Rèn luyện lĩnh vực thế giớiTuy cắn nuốt năng lượng thần từ thật sự rất thống khổ, từng cái tế bào trong cơ thể bị năng lượng thần từ phân giải mang đến đau đớn, cho dù được thần hồn cắn nuốt hơn phân nửa, như trước là làm cho Tần Thiếu Phong có chút khó có thể chịu được, chẳng qua vì có thể đạt được lực lượng cường đại hơn, Tần Thiếu Phong vẫn hung hăng cắn răng kiên trì, đau đớn như vậy nếu cũng không chịu nổi, như vậy hắn còn có tư cách gì đi bảo vệ người hắn để ý?

Mà sau khi hấp thu một tia năng lượng thần từ, Tần Thiếu Phong đã có năng lượng, tiếp tục cắn nuốt năng lượng thần từ về sau liền sẽ không giống lúc trước như vậy, tuy vẫn đã trải qua một phen thống khổ xé tim xé phổi, nhưng Tần Thiếu Phong vẫn đem một tia năng lượng thần từ này luyện hóa lần nữa, mà thân thể của Tần Thiếu Phong tự nhiên là lại tăng cường hơn không ít, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất hài lòng.

Cứ như vậy, Tần Thiếu Phong bắt đầu toàn lực vận chuyển Chiến Thiên Đấu Địa đại pháp, hấp thu năng lượng thần từ, rèn luyện thân thể mình, hy vọng Chiến Thiên Đấu Địa đại pháp có thể tiếp tục tấn thăng, đạt tới tầng thứ cao hơn, mau chóng đạt tới cảnh giới đại thành, cho nên Tần Thiếu Phong không để ý trên thân thể thừa nhận đau đớn, tiếp tục cố gắng cắn nuốt năng lượng thần từ.

Cùng lúc đó Đạo Tâm Chủng Ma đại pháp, Thất Tình Lục Dục đại pháp cũng toàn lực vận chuyển, lực lượng của Ma Chủng cùng thần hồn cũng tăng trưởng từng chút, mặt khác chính là lĩnh vực thế giới thiên đường của Tần Thiếu Phong, một ngôi sao ở dưới ba đại huyền công của Tần Thiếu Phong vận chuyển hấp thu đạo lực nhanh chóng bành trướng, thúc đẩy toàn bộ lĩnh vực thế giới tiến hóa.
Advertisement / Quảng cáo


Từ sau một chuyến đi địa ngục, tốc độ tu luyện của Tần Thiếu Phong đã là bảy mươi lần dưới tình huống bình thường, hơn nữa có thể rút lấy 50% thiên địa lực, cho nên nói Tần Thiếu Phong mỗi thời mỗi khắc hấp thu thiên địa lực luyện hóa đạo lực khổng lồ cỡ nào, nhưng mà cái đạo lực cực lớn đến khó có thể tưởng tượng này lại cần rót đến bên trong ba vạn sáu ngàn ngôi sao trong thiên đường.

Tu sĩ bình thường, ở sau khi tu luyện đến cảnh giới tổ thánh, ở trong lĩnh vực thế giới chỉ có thể ngưng tụ một ngôi sao, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại ba tụ tam vạn sáu ngàn ngôi sao, mà tu vi bản thân của một tu sĩ ở sau khi đạt tới cảnh giới tổ thánh liền cùng lĩnh vực thế giới tiến hóa trình độ cùng một nhịp thở, cho nên Tần Thiếu Phong cho dù có như thế nội môn, tốc độ tu luyện yêu nghiệt, nhưng mà muốn ba vạn sáu ngàn ngôi sao đồng thời tiến hóa cũng không phải công việc dễ dàng như vậy.

Nay tu vi tâm cảnh của Tần Thiếu Phong đã là đạt tới cảnh giới tổ thánh mười ba trọng thiên, cho nên chỉ cần lĩnh vực thế giới của Tần Thiếu Phong tiến hóa đến trình độ tương ứng, như vậy Tần Thiếu Phong liền có thể mượn dùng tốc độ tu luyện yêu nghiệt kia, làm cho tu vi của bản thân lên tới cảnh giới tổ thánh mười ba trọng thiên, đến thời điểm kia, cũng có thể cùng ba đại thần triều chống đỡ được.

Tu sĩ Đại Thế Giới này có khả năng đạt tới tầng thứ cao nhất chính là tổ thánh mười ba trọng thiên, đây là Thương Khung Nhãn nói cho Tần Thiếu Phong, cho nên ba người bọn Hỗn Độn Lão Tổ, Thái Dương Vương, Thái Âm Hậu cho dù hiện tại lực lượng như thế nào nữa, cũng chỉ có thể đạt tới cảnh giới này, cũng chính vì như vậy, Tần Thiếu Phong chỉ cần đạt tới tổ thánh mười ba trọng thiên, như vậy liền có thể có tư cách cùng ba người bọn họ đánh nhau.

Phải biết rằng trong lĩnh vực thế giới của Tần Thiếu Phong là có ba vạn sáu ngàn ngôi sao, nếu toàn bộ đều tiến hóa đến cảnh giới tổ thánh mười ba trọng thiên, như vậy đạo lực một mình Tần Thiếu Phong có được, liền có thể tương đương với đạo lực của ba vạn sáu ngàn tu sĩ tổ thánh mười ba trọng thiên sở cùng nhau có được, đây chính là chuyện kinh người cỡ nào.

Cho nên một khi Tần Thiếu Phong đạt tới cảnh giới tổ thánh mười ba trọng thiên, như vậy Tần Thiếu Phong liền có lòng tin cùng ba người kia chống lại, dù sao đến thời điểm kia lực lượng Tần Thiếu Phong có được thật sự quá khó tưởng tượng, đương nhiên, hiện tại nói cái gì cũng vẫn quá sớm, tu vi hiện tại của Tần Thiếu Phong chẳng qua là tổ thánh lục trọng thiên mà thôi.

Mặc dù là được tốc độ tu luyện yêu nghiệt như thế, nhưng mà tu vi cảnh giới của Tần Thiếu Phong lại tăng trưởng rất thong thả, dù sao đó là ba vạn sáu ngàn ngôi sao, dưới tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong tăng lên mỗi một trọng thiên cảnh giới, thực lực là ba vạn sáu ngàn lần tu sĩ bình thường, nhưng mà trả giá cố gắng cũng là ba vạn sáu ngàn lần người khác.

Chính là vì như vậy, thời điểm Tần Thiếu Phong ở trong chín tầng địa ngục đã là cảnh giới tổ thánh ngũ trọng thiên, nhưng mà trở về thời gian dài như vậy, vẫn chỉ là cảnh giới tổ thánh lục trọng thiên, đương nhiên, tốc độ đột phá như vậy ở trong mắt tu sĩ bình thường đã tính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, phải biết rằng ở cảnh giới tổ thánh, cho dù là tư chất tốt nữa, không có trăm ngàn năm tìm hiểu, cũng không cần nghĩ tiến lên tới tầng cảnh giới tiếp theo.

Chẳng qua tu luyện tốc độ như vậy đối với Tần Thiếu Phong mà nói vẫn quá chậm, nhưng hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể lẳng lặng chờ, dù sao rèn luyện ba vạn sáu ngàn ngôi sao kia trong lĩnh vực thế giới thiên đường cũng không phải một sớm một chiều có thể đủ hoàn thành, cần tiến hành từng bước, Tần Thiếu Phong cho dù sốt ruột nữa cũng vô dụng, trừ phi Tần Thiếu Phong có biện pháp làm cho ba vạn sáu ngàn ngôi sao kia nhanh chóng tiến hóa, nếu không cũng chỉ có thể chờ như thế này.

Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng ở vùng thần từ, hấp thu từng tia thần từ, rèn luyện thân thể mình, cứ như vậy đầu tiên là qua bảy bảy bốn mươi chín ngày, bên trong thân thể Tần Thiếu Phong tận trời mà ra từng cỗ huyết khí hùng hậu như chân long, khí tức trong cơ thể lại tăng trưởng không biết bao nhiêu lần, toàn thân lóe ra ánh sáng vàng, cả người giống như là vàng đúc thành, quả nhiên là thần uy hiển hách.
Advertisement / Quảng cáo


Đây tự nhiên là Chiến Thiên Đấu Địa đại pháp của Tần Thiếu Phong lại đạt được đột phá, đạt tới cảnh giới tầng thứ tám đệ nhị phẩm, lực lượng cùng cường độ thân thể lại tăng lên rất nhiều lần, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất cao hứng, đương nhiên, Đạo Tâm Chủng Ma đại pháp cũng không tụt về phía sau, tu luyện trong khoảng thời gian này, cũng là đem Đạo Tâm Chủng Ma đại pháp đạt tới cảnh giới tầng thứ tám đệ nhị phẩm.

Chẳng qua Thất Tình Lục Dục đại pháp vẫn chưa đột phá, như cũ là cảnh giới nhị chuyển ma thần, đây là ở trong Tần Thiếu Phong đoán trước, ngược lại cũng không có gì thất vọng, tổng thể mà nói một lần này tiến vào vùng thần từ tu luyện, thu hoạch của Tần Thiếu Phong vẫn là rất lớn, cuối cùng không có đến không.

Mà Chiến Thiên Đấu Địa đại pháp, Đạo Tâm Chủng Ma đại pháp đều đã đột phá lần nữa Tần Thiếu Phong cũng chưa rời khỏi vùng thần từ, mà là đứng lên, hướng về chỗ càng sâu của vùng thần từ đi tới, điều này làm cho bọn Tần Hoàng, Tiểu Bạch Thiên Đế đã sớm chinh phục Thiên Cô Tinh đều mở to hai mắt, từng người đều không thể tin được mắt của mình.

Bọn Tần Hoàng, Tiểu Bạch Thiên Đế ở sau khi nhanh chóng chinh phục Thiên Cô Tinh, lưu lại một bộ phận người phụ trách công việc về sau, mọi người liền tìm đến chỗ mảng vùng thần từ này của Tử Yên Thiên Đế cùng Tần Thiếu Phong, chẳng qua ở sau khi vừa đến nơi này, liền phát hiện linh bảo toàn bộ trên người mình bạo động hẳn lên, từng cái đều thiếu chút nữa bị hủy.

Điều này làm cho bọn họ đều tránh đến xa xa, không dám tiếp cận vùng thần từ này, đương nhiên, đối với Tần Thiếu Phong có gan hơn nữa thật có thể tu luyện ở vùng thần từ, bọn họ tự nhiên là phi thường bội phục, chỉ là lại không nghĩ đến Tần Thiếu Phong vậy mà ở sau khi đột phá chưa rời vùng thần từ, mà là hướng về chỗ càng sâu đi đến!

Bọn họ những người này tốt xấu cũng là đạt tới cảnh giới tổ thánh, nhưng mà ngay cả tới gần vùng thần từ cũng không có cách nào, mà Tần Thiếu Phong không chỉ có thể hơn nữa còn có thể vào sâu trong đó, điều này làm cho bọn Tiểu Bạch Thiên Đế đều không còn lời nào, biết Tần Thiếu Phong yêu nghiệt, nhưng mà lại không nghĩ tới Tần Thiếu Phong có thể yêu nghiệt như vậy, cái này cũng thật sự quá đả kích người rồi.

Trong lòng bọn Tiểu Bạch Thiên Đế cũng có ý nghĩ tiến vào vùng thần từ nếm thử một phen, chẳng qua mỗi khi tới gần vùng thần từ đều sẽ làm bọn họ có một loại cảm giác hồi hộp thân hình sắp hỏng mất, khiến cho bọn Tiểu Bạch Thiên Đế không thể không từ bỏ cách nghĩ như vậy pháp, chỉ có thể đứng ở xa xa hâm mộ nhìn Tần Thiếu Phong, bọn họ tự nhiên là biết Tần Thiếu Phong chiếm được chỗ tốt cực lớn.

Đương nhiên, Tần Thiếu Phong tự nhiên là không biết ý nghĩ của bọn Tiểu Bạch Thiên Đế, hắn chỉ từng bước đi hướng về chỗ sâu trong vùng thần từ, trên thân thể lóe ra ánh sáng vàng, chống cự lại thần từ ăn mòn cùng phân giải, rốt cuộc, ở thời điểm Tần Thiếu Phong không thể thừa nhận thần từ này ăn mòn, Tần Thiếu Phong ngừng lại, sau đó tiếp tục ngồi xếp bằng, lại bắt đầu tu luyện hẳn lên.

Sở dĩ tiếp tục vào sâu, đó là bởi vì Tần Thiếu Phong cảm giác được thần từ rèn luyện đối với thân thể mình còn chưa đạt tới cực hạn, hắn còn có thể mượn dùng lực lượng thần từ này làm cho thân thể mình trở nên càng cường đại hơn, có lẽ tấn thăng một cái phẩm cấp cũng không phải vấn đề gì, cho nên Tần Thiếu Phong dứt khoát kiên quyết tiếp tục hướng về chỗ sâu trong vùng thần từ đi tới.

Sau khi ngồi xếp bằng xuống, Tần Thiếu Phong lại vận chuyển ba đại huyền công, tiếp tục tu luyện, bởi vì đã ở bên trong thần từ tu luyện thời gian dài như vậy, Tần Thiếu Phong đối với cái thần từ này đã có một ít sức chống cự, cho nên cũng không giống lúc ban đầu thống khổ như vậy, chẳng qua đau đớn của thần từ này rèn luyện thân thể mang đến vẫn là làm cho Tần Thiếu Phong đau nghiến răng nghiến lợi.
Advertisement / Quảng cáo


Mà trong quá trình này, Tần Thiếu Phong chậm rãi đem lĩnh vực thế giới thiên đường của mình triệu hồi ra, lơ lửng ở trên đỉnh đầu mình, nhất thời, lĩnh vực thế giới thiên đường của Tần Thiếu Phong liền bị thần từ bao vây, chẳng qua ở dưới Tần Thiếu Phong khống chế, chỉ có từng tia thần từ tiến vào lĩnh vực thế giới của Tần Thiếu Phong, sau đó phân hoá thành năng lượng càng nhỏ bé tiến vào trong ba vạn sáu ngàn ngôi sao kia.

Đây là phương pháp Thương Khung Nhãn truyền thụ Tần Thiếu Phong, lợi dụng thần từ rèn luyện ngàn vạn ngôi sao trong lĩnh vực thế giới, có thể xúc tiến ngàn vạn ngôi sao kia tiến hóa, bởi vì một ngôi sao chỉ có tiến hóa đến cảnh giới có được hai cực từ trường, mới có thể xem như đạt tới tổ thánh mười ba trọng thiên, mà lợi dụng thần từ rèn luyện ngàn vạn ngôi sao trong lĩnh vực thế giới mà nói, liền có thể xúc tiến tốc độ của tiến trình này.

Đây đương nhiên là một cái phương pháp cực kỳ mạo hiểm, nếu một cái làm không tốt, như vậy lĩnh vực thế giới của Tần Thiếu Phong rất có thể sẽ bị năng lượng thần từ trực tiếp phân giải, nhưng nói đi cũng phải nói lại, một khi Tần Thiếu Phong thành công, như vậy hắn có thể lợi dụng thần từ làm cho ngàn vạn ngôi sao trong lĩnh vực thế giới của mình trực tiếp có được hai cực từ trường, đạt tới cảnh giới tổ thánh mười ba trọng thiên!

Cho nên đây là một lần cược lớn không thành công liền xả thân, mà Tần Thiếu Phong quyết định cược!
Advertisement / Quảng cáo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.