Đạo Tâm Chủng Ma

Chương 1282: Thu phục Khôi Thiên LangSau khi trải qua một phen suy tính, Tần Thiếu Phong đem phương thức vận chuyển khí huyết của Thương Vân suy tính ra, hơn nữa còn đem nó ưu hoá càng thêm thích hợp mình, cho nên ở thời điểm thực nghiệm, lập tức liền thành công, mượn dùng lực lượng thiên địa pháp tắc, vô cùng vô tận lực lượng thiên địa pháp tắc hướng về trong cơ thể Tần Thiếu Phong rót đến, khiến cho lực lượng của Tần Thiếu Phong không ngừng tăng vọt.

Thân thể Tần Thiếu Phong tự nhiên không phải Thương Vân có thể so sánh, cho nên tất nhiên có thể mượn dùng càng nhiều lực lượng thiên địa pháp tắc, mà lực lượng pháp tắc chính là lực lượng so với nguyên tố năng lượng thiên địa bổn nguyên càng cao cấp hơn, bởi vì pháp tắc đại biểu là một loại chân lý, là lực lượng vĩnh hằng không thay đổi, nắm giữ lực lượng pháp tắc, chính là nắm giữ chân lý, nắm giữ lực lượng vĩnh hằng không thay đổi.

Đương nhiên, Tần Thiếu Phong hiện tại chỉ có thể mượn dùng những pháp tắc lực lượng này, muốn hoàn toàn nắm giữ còn kém quá xa, chẳng qua cho dù như vậy, cũng đã làm cho Tần Thiếu Phong phi thường vui vẻ, bởi vì đòn sát thủ như vậy đối với Tần Thiếu Phong mà nói tuyệt đối là có trợ giúp cực lớn, dù sao thân thể Tần Thiếu Phong đã có ưu thế rất lớn, nếu thực lực lại có thể bạo tăng, như vậy thực lực tự nhiên là càng mạnh.

Phải biết rằng Tần Thiếu Phong ở trong huyệt khiếu quanh thân của mình ngưng tụ ba ngàn viên Bổn nguyên kim đan, cho nên muốn tăng tu vi cảnh giới là một chuyện rất khó khăn, nhưng Tần Thiếu Phong hiện tại sau khi nắm giữ phương pháp lợi dụng huyết khí trong cơ thể câu thông lực lượng thiên địa pháp tắc, ở thời điểm đại chiến, thi triển ra, liền có thể đem cảnh giới của mình tăng lên, mặc dù là tăng lên một cái vị giai, như vậy thực lực tăng phúc của Tần Thiếu Phong cũng là cực kỳ khủng bố.
Advertisement / Quảng cáo


Mà thân thể Tần Thiếu Phong hiện nay đã là khôi phục đến cảnh giới tiểu thành của Đấu Thiên Chiến Địa đại pháp, chỉ thấy cảnh giới tu vi của Tần Thiếu Phong không ngừng tăng vọt, rất nhanh liền đột phá đến trình độ Truyền Kỳ cảnh tứ giai, sau đó không chút trở ngại đột phá đến trình độ Truyền Kỳ cảnh cửu giai, lúc này mới bởi vì thân thể Tần Thiếu Phong đã không chịu nổi, cho nên mới ngừng lại.

Chẳng qua cái này đã là cực kỳ khủng bố rồi, đó chính là ba ngàn viên Bổn nguyên kim đan, toàn bộ đều tăng lên tới trình độ Truyền Kỳ cảnh cửu giai, đây là phải có được năng lượng khổng lồ cỡ nào mới có thể làm được, mà Tần Thiếu Phong đã bị lực lượng cường hãn trong cơ thể của mình có được lúc này khiếp sợ rồi, hắn cũng không nghĩ tới vậy mà có hiệu quả như vậy.

Mà bởi vì lực lượng khổng lồ bạo tăng này, khiến cho lực lượng trong cơ thể Tần Thiếu Phong cũng bắt đầu hướng về chung quanh tràn ra, điều này làm cho Tần Thiếu Phong lập tức bừng tỉnh lại, lấy năng lượng trong cơ thể mình hiện tại, nếu tràn ra ngoài, toàn bộ hoàng thành Đại Khuê đều phải bị hủy diệt, cho nên Tần Thiếu Phong vội vàng vận chuyển ba đại huyền công, bắt đầu luyện hóa năng lượng trong cơ thể.

Lợi dụng thánh huyết trong cơ thể câu thông lực lượng thiên địa pháp tắc, mà năng lượng rót đến trong cơ thể Tần Thiếu Phong tự nhiên cũng là lực lượng thiên địa pháp tắc, cho nên thời điểm Tần Thiếu Phong dừng vận chuyển huyết khí trong cơ thể, những năng lượng này tự nhiên sẽ theo đó biến mất, đương nhiên, đây là bởi vì nguyên nhân người có thể mượn dùng lực lượng thiên địa pháp tắc không có công pháp có thể luyện hóa lực lượng thiên địa pháp tắc, mà Tần Thiếu Phong lại có được ba đại huyền công nghịch thiên như vậy, có thể luyện hóa lực lượng thiên địa pháp tắc.

Đạo Tâm Chủng Ma đại pháp, Đấu Thiên Chiến Địa đại pháp cùng Thất Tình Lục Dục đại pháp đều có thể hấp thu luyện hóa các loại năng lượng trong thiên địa, tự nhiên là bao gồm lực lượng thiên địa pháp tắc, cho nên Tần Thiếu Phong ở thời điểm cảm giác được lực lượng trong cơ thể bắt đầu tràn ra, liền bắt đầu vận chuyển ba đại huyền công, luyện hóa các loại lực lượng thiên địa pháp tắc trong cơ thể, sau đó rót đến bên trong ba ngàn viên Bổn nguyên kim đan, hoàn toàn trở thành lực lượng của Tần Thiếu Phong, cho dù Tần Thiếu Phong dừng vận chuyển thánh huyết, cũng là sẽ không mất đi nữa.

Mà cảm thụ được bổn nguyên chân khí trong Bổn nguyên kim đan của mình không ngừng gia tăng, Tần Thiếu Phong tự nhiên là phi thường vui vẻ, hắn đang lo không có chỗ đi tìm năng lượng tăng cường thực lực của mình, hiện tại ngược lại tốt rồi, không cần lo lắng nữa, lực lượng thiên địa pháp tắc này chính là vô cùng vô tận, hơn nữa chất lượng so với thiên địa bổn nguyên nguyên tố cường đại hơn nhiều lắm, tăng thực lực tự nhiên là sẽ rất nhanh.

Khôi Thanh Phượng đứng ở một bên nhìn Tần Thiếu Phong tu luyện, ở thời điểm cảm giác được khí tức trên người Tần Thiếu Phong vậy mà càng ngày càng khổng lồ, nàng cũng là không thể thừa nhận, trong lòng tự nhiên là phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà ở trong thời gian ngắn như vậy có thể tăng thực lực lần nữa, chỉ là khí tức khổng lồ kia chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, đảo mắt liền biến mất không thấy nữa.

Sau khi qua ước chừng hai canh giờ, Tần Thiếu Phong rốt cục dừng tu luyện, thánh huyết trong cơ thể không vận chuyển nữa, toàn bộ lực lượng thiên địa pháp tắc rót đến trong cơ thể Tần Thiếu Phong bắt đầu dần dần tán đi, mà làm cho Tần Thiếu Phong vui vẻ là trải qua hai canh giờ tu luyện này, tu vi của hắn đã là đạt tới Truyền Kỳ cảnh tam giai đỉnh phong, cái này thật sự là quá nhanh rồi!

Nếu dựa theo tình hình chung phát triển, Tần Thiếu Phong cho dù dùng linh đan đến phụ trợ tu luyện mà nói, cũng là cần mấy tháng khổ tu mới có thể đạt tới cảnh giới này hiện nay, nhưng mà hiện tại mượn dùng năng lượng thánh huyết, câu thông lực lượng thiên địa pháp tắc, khiến cho Tần Thiếu Phong ở thời gian ngắn ngủn hai canh giờ liền đạt tới Truyền Kỳ cảnh tam giai đỉnh phong, cái này tuyệt đối là thần tốc.
Advertisement / Quảng cáo


Trong lòng Tần Thiếu Phong vô cùng ngạc nhiên vui mừng, không nghĩ tới vậy mà có thể có kỳ ngộ như vậy, xem ra ảnh hưởng của lực lượng Vận số chân long khôi phục đối với mình thật sự quá cường đại, điều này làm cho Tần Thiếu Phong bắt đầu chờ mong về sau còn có thể có chuyện tốt gì chờ mình. Chẳng qua đó đều là chuyện cân nhắc về sau, hiện tại Tần Thiếu Phong có việc quan trọng hơn cần hoàn thành.

Đến cái Thanh Loan Tinh này, Tần Thiếu Phong vì chinh phục mà đến, tuy rằng lúc trước ở thánh sơn, đã chiếm được Mộc Thanh Loan đưa tặng, đem toàn bộ Thanh Loan đế triều giao cho Tần Thiếu Phong, chỉ là Tần Thiếu Phong cảm thấy thực lực của mình không đủ để phục chúng, cho nên mới chưa tiến đến tiếp nhận Thanh Loan đế triều, mà nay có lực lượng như vậy, Tần Thiếu Phong tự nhiên là có thể đi tiếp nhận rồi.

Mà sau khi tiếp nhận Thanh Loan đế triều, Tần Thiếu Phong liền có thể đem Đại Tần vương triều của Thanh Nguyên đại lục dọn đến nơi đây, như vậy, Đại Tần vương triều có Thanh Loan Tinh làm căn cơ, liền có thể chậm rãi phát triển. Sau khi đem những cái này đều cân nhắc xong rồi, Tần Thiếu Phong chậm rãi mở mắt, thấy Khôi Thanh Phượng đứng ở một bên.

“Nha đầu, ta đói bụng rồi, đi làm chút món ăn ngon cho ta.” Tần Thiếu Phong nói với Khôi Thanh Phượng, mà Khôi Thanh Phượng sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói lườm Tần Thiếu Phong một cái, cũng là ngoan ngoãn đi làm món ăn ngon cho Tần Thiếu Phong. Mà Tần Thiếu Phong sau khi hưởng thụ tiểu công chúa Khôi Thanh Phượng hầu hạ mỹ vị món ăn quý và lạ, liền mang theo Khôi Thanh Phượng lại đi tới Đại Khuê hoàng cung.

Nay Khôi Thiên Lang đã đem Tần Thiếu Phong coi như là chỗ dựa lớn nhất tăng lên thực lực của mình, cho nên tự nhiên là vô cùng nhiệt tình đối với Tần Thiếu Phong, nhìn thấy Tần Thiếu Phong đến, vội vàng đem Tần Thiếu Phong đón vào, mà sau khi phân chủ khách ngồi xuống, Khôi Thiên Lang hướng về Tần Thiếu Phong hỏi: “Tần huynh đệ, ngươi tìm đến ta làm gì? Có chuyện gì ngươi cứ việc nói, ta nhất định toàn lực làm.”.

Lúc trước dùng một viên Ích Khí Đan màu vàng Tần Thiếu Phong luyện chế kia, khiến cho bổn nguyên chân khí của Khôi Thiên Lang tăng lên một đoạn rất lớn, so với hắn khổ tu một năm tăng lên cũng nhiều hơn, cái này tự nhiên là làm cho Khôi Thiên Lang đối với Tần Thiếu Phong phi thường bội phục, hơn nữa bởi vì thấy tình huống Tần Thiếu Phong đối phó Thương Vân, cho nên cũng biết mình không phải đối thủ của Tần Thiếu Phong, Khôi Thiên Lang cũng hạ thấp tư thái.

Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Khôi Thiên Lang nói, đối với Khôi Thiên Lang hỏi: “Ta hỏi ngươi, ngươi muốn cái gì? Là vô thượng quyền thế của Đại Khuê hoàng triều này, hay là trở thành một cái cường giả đội trời đạp đất?” Thật ra Tần Thiếu Phong hiện tại đã hoàn toàn có thể đem Khôi Thiên Lang bọn cường giả Đại Khuê hoàng triều đều nắm giữ ở trong tay, bởi vì bọn họ đều dùng linh đan của Tần Thiếu Phong, bị gieo xuống Ma Chủng rồi.

Chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng không muốn làm như vậy, đánh thức Ma Chủng tuy rằng là thủ đoạn trực tiếp nhất, nhưng mà lại không phải thủ đoạn hay nhất, mà giống Tần Thiếu Phong thuyết phục Khôi Thiên Lang thần phục như vậy, đây mới là Tần Thiếu Phong thích, dù sao quá trình như vậy mới có ý tứ, bằng không trực tiếp dùng Ma Chủng khống chế, vậy cũng quá không thú vị chút nào.

Khôi Thiên Lang nghe xong Tần Thiếu Phong nói, cau mày, tựa như là không rõ Tần Thiếu Phong là ý tứ gì, chẳng qua trong lòng lại là đang tự hỏi hẳn lên, mình rốt cuộc muốn cái gì, thật sự là vô thượng quyền thế của Đại Khuê hoàng triều này sao? Khôi Thiên Lang cũng từng cho rằng như vậy, hắn trước kia cố gắng cũng đều là hướng về phương hướng này phát triển, chỉ là sau khi đi tới một bước này, Khôi Thiên Lang lại biết mình muốn cũng không phải cuộc sống như vậy.
Advertisement / Quảng cáo


Bởi vì thân là hoàng triều Thánh Thượng, có quá nhiều ước thúc, cho dù là một hồi chiến đấu vui sướng đầm đìa cũng không thể có được, dù sao hắn là người đứng đầu một cái hoàng triều, có thân phận của hắn, đại biểu cho cả một cái hoàng triều, cho nên cái này cũng không phải Khôi Thiên Lang muốn, trong lòng hắn rất rõ ràng một điểm này, ở sau khi tự hỏi một trận, Khôi Thiên Lang hướng về Tần Thiếu Phong nói: “Ta muốn trở thành cường giả!”.

Nghe thấy Khôi Thiên Lang trả lời, Tần Thiếu Phong cười cười, lập tức nói với Khôi Thiên Lang: “Tốt, nếu đây là nguyện vọng của ngươi, như vậy ta có thể cam đoan ngươi về sau nhất định có thể trở thành một cường giả, chẳng qua cái Đại Khuê hoàng triều này ngươi từ bỏ được sao?” Mà một lần này nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Khôi Thiên Lang trực tiếp chính là nói: “Đương nhiên bỏ được.”.

Khôi Thiên Lang nói, làm cho Tần Thiếu Phong hài lòng gật gật đầu, lập tức liền không nói cái gì nữa, mà Khôi Thiên Lang nhìn thấy Tần Thiếu Phong không nói chuyện nữa, cũng là không nói cái gì nữa, bởi vì Khôi Thiên Lang đã hoàn toàn hiểu ý tứ của Tần Thiếu Phong, lập tức lật tay một cái, ngọc tỷ trấn quốc của Đại Khuê hoàng triều liền xuất hiện ở trong tay, đưa cho Tần Thiếu Phong.

Tần Thiếu Phong thấy động tác của Khôi Thiên Lang, Tần Thiếu Phong lại lắc lắc đầu, lập tức nói với Khôi Thiên Lang: “Ngươi hiểu lầm ý tứ ta rồi, ngọc tỷ trấn quốc này của ngươi vẫn là truyền cho Khôi Anh của ngươi đi, tiểu tử kia rất thích hợp ngôi vị hoàng đế này, về phần ngươi, về sau liền gia nhập Đại Tần chiến bộ của ta đi, nơi đó càng thêm thích hợp ngươi.”.

Đại Tần chiến bộ? Nghe thấy Tần Thiếu Phong nói, Khôi Thiên Lang lại ngây ngẩn cả người, có chút khó hiểu nhìn Tần Thiếu Phong, chỉ là Tần Thiếu Phong lại không giải thích, chỉ mỉm cười nhìn về phía thiên ngoại, nhìn về phía chỗ phương hướng cái Thanh Nguyên đại lục kia.
Advertisement / Quảng cáo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.