Đạo Tâm Chủng Ma

Chương 351: Thiên kiếp chi kiếmỞ thời điểm tấn chức đến Cửu Thiên Huyền Tiên, Tần Thiếu Phong lập tức chính là cảm giác được thân thể mình đã xảy ra biến hóa thật lớn, tựa như sinh cơ trở nên càng cường đại hơn, tuổi thọ tựa như cũng là đạt tới tình trạng vô cùng vô tận, cái này cũng là chỗ tốt của đạt tới cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên.

Ở cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên, cái gọi là tự do còn có tự do trên tuổi thọ, chỉ cần không phải bị người chém giết, như vậy tuổi thọ của Cửu Thiên Huyền Tiên hầu như là vô cùng vô tận, một cái kỷ nguyên là mười hai vạn chín ngàn sáu trăm năm, mà Cửu Thiên Huyền Tiên sống hai ba cái kỷ nguyên một chút vấn đề cũng không có, mà tu sĩ cảnh giới Đại La Kim Tiên, cao nhất cũng liền chỉ có thể sống một kỷ nguyên mà thôi.

Ở tuổi thọ tăng trưởng đồng thời Tần Thiếu Phong còn cảm giác được thân thể mình đã xảy ra biến hóa, tựa như thân thể mình đã không chỉ có là thân thể đơn giản như vậy, ở dưới Kiến Dục ma đầu quan sát, Tần Thiếu Phong phát hiện thân thể mình mỗi một tế bào đều là kết tinh, trở thành từng cái tinh thể, hơn nữa không gian trong mỗi một cái tinh thể đều là cực kỳ khổng lồ.
Advertisement / Quảng cáo


Đây là khác nhau lớn nhất giữa Cửu Thiên Huyền Tiên cùng Đại La Kim Tiên, một Đại La Kim Tiên cho dù là cường đại như thế nào nữa, thân thể có thể thừa nhận thiên địa pháp tắc lực cũng là có hạn, giống như là Tần Thiếu Phong, thân thể hắn tuy cường đại, ở cảnh giới Đại La Kim Tiên ba mươi sáu phẩm có khả năng mượn dùng thiên địa pháp tắc lực có thể đủ chống lại nhất phẩm Đại La Kim Tiên, chỉ là lại hoàn toàn không thể cùng Cửu Thiên Huyền Tiên so sánh, đây là bởi vì hình thức sinh mệnh của Cửu Thiên Huyền Tiên cùng Đại La Kim Tiên là khác nhau.

Ở sau khi đạt tới cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên, mỗi một cái tế bào của thân thể đều là sẽ kết tinh, hơn nữa không gian trong đó rộng lớn, như vậy mà nói, có thể thừa nhận thiên địa pháp tắc lực tự nhiên là liền vô cùng vô tận, mà thời điểm toàn bộ Cửu Thiên Huyền Tiên đều là có thể thừa nhận vô cùng vô tận thiên địa pháp tắc lực, như vậy ưu thế Tần Thiếu Phong có được cũng tất nhiên không rõ ràng như vậy nữa.

Tuyệt đối là sẽ không xuất hiện sự tình Cửu Thiên Huyền Tiên ba mươi sáu phẩm có thể chiến thắng nhất phẩm Cửu Thiên Huyền Tiên nữa, ưu thế của Tần Thiếu Phong trước đây ở trên thân thể, ở phía trên cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên tất nhiên không rõ ràng như vậy nữa, điểm này Tần Thiếu Phong ở thời điểm nhìn thấy tế bào kết tinh của thân thể mình, liền đã suy tính ra.

Ở phía trên cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên, chiến đấu giữa tu sĩ so đấu là thiên địa pháp tắc ngươi lĩnh ngộ cùng nắm giữ có thể diễn sinh thần thông lợi hại ra sao, mà ở dưới cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên, tỷ thí giữa tu sĩ quá nửa là pháp lực ai cường đại, mà Tần Thiếu Phong nắm giữ nhiều thiên địa pháp tắc như vậy, cũng vẫn là có ưu thế rất lớn.

Đương nhiên, ở cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên, vẫn là có thể không ngừng rèn luyện thân thể, khiến cho không gian trong tinh thể thân thể không ngừng mở rộng, như vậy mà nói, có thể cất chứa càng nhiều thiên địa pháp tắc lực, cũng vẫn là sẽ có một ít ưu thế, chẳng qua huyền công tu luyện thân thể thật sự là quá khó tu luyện, tu sĩ bình thường ở sau khi đạt tới cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên, muốn rèn luyện thân thể mình nữa cũng liền rất khó khăn.

Chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là tại phương diện này còn có ưu thế này, bởi vì hắn tu luyện là Chiến thiên đấu địa đại pháp, nay chỉ là cảnh giới tầng thứ hai đệ bát phẩm, cách cảnh giới tầng mười hai phẩm thứ nhất còn có khoảng cách cực kỳ xa xôi, không gian thân thể tăng lên còn có rất lớn rất lớn, về phần tu luyện đến cảnh giới tầng mười hai phẩm thứ nhất, thân thể Tần Thiếu Phong sẽ cường đại đến cảnh giới ra sao, lấy năng lực hiện tại của Thiên diễn bát quái cĩmg là không suy tính được.

Cảm thụ được loại ý niệm không chịu trói buộc, tự do tự tại này, Tần Thiếu Phong nhìn biến hóa nghiêng trời lệch đất trong cơ thể mình, hấp thu thiên địa pháp tắc từ trong thiên địa hạ xuống vô cùng vô tận, rèn luyện thân thể mình, bổ sung pháp lực của mình, đợi đến thời điểm Tần Thiếu Phong hoàn toàn ổn định cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên ba mươi sáu phẩm, bỗng nhiên trên bầu trời một đám mây đen khổng lồ vô cùng ở trên đỉnh đầu Tần Thiếu Phong tụ tập hẳn lên.
Advertisement / Quảng cáo


Đây là Tần Thiếu Phong sau mỗi một lần tấn chức đều sẽ xuất hiện, một lần này cũng là không có ngoại lệ, chẳng qua Tần Thiếu Phong vẫn là đang cảm nhận được từ trong kiếp vân kia phát ra uy áp khổng lồ rung động một chút, thiên kiếp cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên này cũng không đơn giản, chỉ là uy áp kiếp vân này đã là làm cho Tần Thiếu Phong cũng là cảm giác được run rẩy.

Mà ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong nhìn kiếp vân kia, bỗng nhiên một thanh thiên kiếm từ bên trong kiếp vân kia bắn đi ra, một thanh thiên giới toàn này chính là do kiếp lôi ngưng tụ, thẳng đến Tần Thiếu Phong liền bổ xuống dưới, nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng Tần Thiếu Phong tức giận mắng một tiếng: “Kháo, sao lại thay đổi?”.

Tần Thiếu Phong ban đầu gặp phải thiên kiếp đều là kiếp lôi bình thường, chẳng qua theo thực lực Tần Thiếu Phong không ngừng tăng lên, thiên kiếp Tần Thiếu Phong trải qua cũng là theo đó xảy ra biến hóa, không chỉ là uy lực càng lúc càng lớn, liền ngay cả bộ dáng kiếp lôi ngưng tụ kia cũng đều là không ngừng biến hóa, từ lôi đình cự mãng, lôi đình mãnh hổ, hiện tại lại là biến thành thiên tiễu, điều này làm cho Tần Thiếu Phong vô cùng buồn bực.

Nhưng mà mặc kệ buồn bực như thế nào, Tần Thiếu Phong vẫn là phải độ kiếp, đối mặt một thanh thiên kiếm từ trời đánh xuống kia, Tần Thiếu Phong lập tức chính là vận chuyển lên Đạo tâm chủng ma đại pháp, Chiến thiên đấu địa đại pháp cùng với Thất tình lục dục đại pháp, sau đó tay bắt kiếm quyết, một ngón tay chính là hướng về thiên kiếm kia điểm tới, thiên kiếm khổng lồ kia ở dưới một chỉ này của Tần Thiếu Phong trở nên vỡ nát, hóa thành vô số tia chớp hình rắn, tán loạn khắp nơi.

Huyệt khiếu xung quanh Tần Thiếu Phong nở rộ thần quang, trực tiếp chính là đem những năng lượng này đều hấp thu vào, rèn luyện thân thể mình, khiến cho lực lượng cùng cường độ thân thể Tần Thiếu Phong càng ngày càng mạnh, đương nhiên, Ma Chủng cũng là sẽ hấp thu năng lượng của kiếp lôi, mà ngay tại thời điểm Ma Chủng hấp thu năng lượng kiếp lôi này, Tiêu Dao Ma tôn lại là gặp họa.

Vốn Tiêu Dao Ma tôn thấy Tần Thiếu Phong bị sét đánh còn cảm thấy rất dễ chơi, không nghĩ tới Ma Chủng lại là hấp thu năng lượng kiếp lôi, nhất thời cả người Ma Chủng đều là bị sấm sét quấn quanh hẳn lên, mà Tiêu Dao Ma tôn ngồi xếp bằng bên cạnh ở Ma Chủng tự nhiên là liền gặp họa, lập tức chính là bị giật cả người đều là trở nên ảm đạm rất nhiều.

Giống như con mèo bị giẫm đến cái đuôi, Tiêu Dao Ma tôn ngao một cổ họng thét chói tai chính là trốn đến góc xó nhất trong không gian đan điền của Tần Thiếu Phong, sau đó chính là phẫn nộ kêu to: “Quá bất hiếu, quá bất hiếu, vậy mà dùng kiếp lôi đánh ta sư phụ ngươi, ngươi đây là thành tâm cho ta sư phụ ngươi hồn phi phách tán!”.
Advertisement / Quảng cáo


Chẳng qua lúc này Tần Thiếu Phong lại là không có chút thời gian đi để ý tới Tiêu Dao Ma tôn la to, năng lượng ẩn chứa trong một đạo kiếp lôi hóa thành thiên kiếm này thật sự là quá khổng lồ, Tần Thiếu Phong chỉ cảm giác được lực lượng thân thể mình không ngừng tăng trưởng, cuối cùng ở sau khi hấp thu năng lượng kiếp lôi này, trực tiếp đột phá đến cảnh giới tầng thứ hai đệ thất phẩm.

Tại trước đây, Tần Thiếu Phong một mực đều là đang tích tụ năng lượng, nay tại dưới một đạo thiên kiếm kiếp lôi kích thích này, Tần Thiếu Phong rốt cục đột phá đến Chiến thiên đấu địa đại pháp cảnh giới tầng thứ hai đệ bất phẩm, lực lượng cùng cường độ thân thể đều là tăng lên thật lớn, thực lực càng là tiến nhanh.

Đương nhiên, tại dưới thiên kiếm kiếp lôi này kích thích, Ma Chủng của Tần Thiếu Phong cũng là đột phá ràng buộc!
Advertisement / Quảng cáo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.