Dữ Thiên Đồng Thú

Chương 41. Cảnh giới của người tu luyện

Hậu Thiên — Tiên Thiên — Nhập Huyền Cảnh — Ngưng Mạch Cảnh — Vũ Hóa Cảnh — Không Minh Cảnh — Linh Quang Cảnh — Nhân Vương Cảnh — Nhân Hoàng Cảnh — Tinh Linh Cảnh — Thánh Đế Cảnh — Hóa Thần Cảnh — Thần Hoàng Cảnh.

Mỗi cảnh giới chia làm 9 tầng.

2. Cấp bậc của yêu thú

Cấp 1 — 12

Yêu thú cấp thấp: cấp 1 — 5

Yêu thú cấp trung: cấp 6 — 9

Yêu thú cấp cao: cấp 10 — 12

Trên cấp 12 là thần thú, thần thú không phân cấp, so tu vi quyết định người mạnh kẻ yếu.

3. Cấp bậc linh thảo, linh đan

Cấp 1 — 12

Linh thảo ( linh đan) cấp thấp: cấp 1 — 5

Linh thảo ( linh đan) cấp trung: cấp 6 — 9

Advertisement / Quảng cáo


Linh thảo ( linh đan) cấp cao: cấp 10 — 12

Trên cấp 12 là Thần Hoàng Đan, Thần Hoàng Thảo

4. Cấp bậc linh phù, linh Khí

Cấp 1 — 10

Trên cấp 10 là bảo phù và bảo khí cũng chia thành 10 cấp.

Trên bảo phù ( bảo khí) là thần phù ( thần khí).

5. Cấp bậc thế giới

Từ cấp thấp đến cấp cao: Huyền thế giới → Linh thế giới → Đại Hoang giới → Chân Thần giới

Mỗi cấp bậc có vô số đại lục nhỏ.

6. Tiền

Kim châu, linh châu, linh thạch —— phân thành 4 phẩm hạ - trung - thượng - cực.

1 viên linh châu = 1000 kim châu, 1 khối linh thạch = 1000 viên linh châu.
Advertisement / Quảng cáo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.