Thông tin truyện

Gặp Lại Đã Ở Giấc Chiêm Bao

Gặp Lại Đã Ở Giấc Chiêm Bao

Tác giả:

Nguồn:

nhuoclinh.wordpress.com

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 9.5/10 từ 11 lượt
Biên tập: Candy

Tường tranh bóng ấm rèm che cuộn, nước nhỏ tí tách.

Mưa ngừng rét đọng, một đêm tây song mộng đã tan.

Người ngọc cất mình thêm hương ấn, về dựa đơn mành.

Ẩn tình không nói, tiếng địch ai xuy chảy dòng xa.
Advertisement

Bình luận truyện