Thông tin truyện

Hoàng Đế Là Gã Đại Lưu Manh

Hoàng Đế Là Gã Đại Lưu Manh

Tác giả:

Nguồn:

mailac.wordpress.com

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 7.2/10 từ 16 lượt
Thể loại: cung đình, hài, nhất công nhất thụ, HE.
Edit: Mai Lạc

Hoàng đế chính là đại lưu manh lớn nhất trong thiên hạ, kẻ lưu manh trước nay chưa từng có...

Advertisement / Quảng cáo

Bình luận truyện