Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 568: Đại thủ bút (Hạ)Tầng thứ ba là nơi giao dịch tự do trung đẳng, tầng thứ tư là nơi giao dịch tự do cấp cao. Nghĩa cũng như tên, đồ vật mua bán trên tầng này nhất định không kém, muốn bày quầy hàng ở nơi này trước đó nhất định còn phải xin nhiệm chứng rồi mới được bày bán.

Tầng thứ năm không có cái tên gì đặc biệt, được xưng là Đan Kiếm các, chủ yếu là chỗ chuyên mua bán đan dược, kiếm khí.

Sở Mộ một đường dọc theo cầu thang đi tới tầng thứ năm. Diện tích tầng thứ năm so với tầng thứ hai nhỏ hơn rất nhiều, đại khái chỉ có một nửa, nhưng mà vô cùng to lớn.

Sở Mộ đi vào trong Thiên Đan các, lập tức có một văn sĩ trung niên đi tới trước mặt.

- Các hạ khỏe chứ? Hoan nghênh các hạ quang lâm.

Người này chắp tay hạ kiếm lễ với Sở Mộ rồi mỉm cười nói.

- Luyện đan.
Advertisement / Quảng cáo


Sở Mộ nói thẳng ra mục đích.

Văn sĩ trung niên này nghe vậy vội vươn tay mời:

- Mời vào bên trong nói chuyện.

Sau đó hắn quát với người bên trong:

- Dâng trà lên.

- Kẻ hèn này họ Tô, là chấp sự Thiên Đan các. Không biết các hạ định ủy thác bản các luyện chế loại đan dược gì?

Văn sĩ trung niên sau khi ngồi xuống, vươn tay mời Sở Mộ uống trà rồi cười hỏi.

- Thiên Hoang đan.

Sở Mộ cũng không có uống trà mà đi thẳng vào vấn đề.

- Ồ? Thiên Hoang đan đúng là một trong những đan dược mà luyện dược sư bản các sở trường nhất. Các hạ thực sự tìm đúng nơi rồi đó.

Tô chấp sự này cười ha hả, nói:

- Theo ta được biết, tài liệu chủ yếu luyện chế Thiên Hoang đan là Thiên Hoang căn. Phẩm cấp của Thiên Hoang căn có liên quan trực tiếp tới Thiên Hoang đan. Các hạ đã muốn ủy thác bản các luyện chế Thiên Hoang đan, chắc hẳn đã có chuẩn bị Thiên Hoang căn chứ?

- Một trăm ba mươi gốc Thiên Hoang căn tam tiết, năm mươi gốc Thiên Hoang căn nhị tiết, mười lăm gốc Thiên Hoang căn nhất tiết.

Sở Mộ không nhanh không chậm nói, hai mắt văn sĩ trung niên gọi là Tô chấp sự này tỏa sáng, trên mặt hiện lên vẻ kích động.

Thiên Hoang căn tam tiết là loại Thiên Hoang căn thường thấy nhất, là linh dược trung phẩm. Dưới tình huống bình thường chỉ thu mua tối đa mấy gốc, mỗi một gốc giá trị một trăm linh thạch hạ phẩm. Tình huống thoáng cái có một trăm ba mươi gốc chưa từng xuất hiện qua.

Thiên Hoang căn nhị tiết là linh dược thượng phẩm, so với Thiên Hoang căn tam tiết còn có giá trị cao hơn nhiều. Mỗi một gốc ít nhất cũng có giá một ngàn khối linh thạch hạ phẩm. Mà Kiếm giả trẻ tuổi trước mắt này không những có một trăm ba mươi gốc Thien Hoang căn tam tiết, còn có năm mươi gốc Thiên Hoang căn nhị tiết.

Mà Thiên Hoang căn nhất tiết còn có mười lăm gốc, chuyện này càng khiến cho đầu Tô chấp sự giống như bị búa tạ đánh vào. Hai mắt như nổ đom đóm, choáng váng. Thiên Hoang căn nhất tiết, mỗi một gốc bán đi ít nhất cũng đáng giá một vạn khối linh thạch hạ phẩm.

Đổi lại một cách nói, nói cách khác, Kiếm giả trẻ tuổi nhìn qua cùng lắm chỉ hai mươi tuổi trước mắt hắn, trên người có số lượng Thiên Hoang căn trị giá hai mươi mấy vạn linh thạch hạ phẩm. Hai mươi mấy vạn linh thạch hạ phẩm không phải trọng điểm, đối với Thiên Đan các mà nói, những linh thạch này căn bản không tính là gì. Quan trọng là số lượng Thiên Hoang căn kia. cho dù hiện tại Thiên Đan các cũng không thể nào cầm ra được. Nếu như hắn biết rõ Sở Mộ còn ẩn dấu mấy gốc Thiên Hoang căn có thể so với linh dược vương phẩm thì không biết sẽ khiếp sợ thành cái dạng gì.

- Các hạ... Các hạ định luyện chế toàn bộ đám Thiên Hoang căn này thành Thiên Hoang đan sao?
Advertisement / Quảng cáo


Tô chấp sự run rẩy nói, bởi vì quá kích động. Đây chính là đại thủ bút nha, Thiên Đan các rất ít khi gặp phải người ủy thác như vậy.

- Luyện dược sư Thiên Đan các có mấy thành nắm chắc?

Sở Mộ hỏi ngược lại.

- Nếu như các hạ định ủy thác bản các luyện chế toàn bộ Thiên Hoang căn, ta sẽ đích thân mời Luyện dược đại sư Hồng Thiên Sơn của bản các khai lò. Hồng Đại sư luyện chế Thiên Hoang đan hạ phẩm có xác xuất mười thành, Thiên Hoang đan trung phẩm có xác suất chín thành. Thiên Hoang đan thượng phẩm xác suất không kém bảy thành.

Tô chấp sự nói, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn qua Sở Mộ:

- Trong toàn bộ Biên Hoang thành này, tạo nghệ luyện dược của Hồng Đại sư là cao nhất. Nói đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất.

Bên trên Biên Hoang ký sự cũng có nói Hồng Thiên Sơn này là luyện dược sư có tạo nghệ đứng thứ nhất ở Biên Hoang thành này, bằng không Sở Mộ cũng sẽ không tới đây.

- Như vậy đi, các hạ chờ ta một lát. Ta sẽ đi mời Hồng đại sư.

Tô chấp sự vội vàng đứng dậy nói một câu rồi vội vã quay người rời đi.

Một lát sau, Tô Chấp sự vội vã trở lại, trên mặt vẫn còn vẻ kích động.

- Các hạ, Hồng Đại sư đồng ý luyện chế. Nhưng hắn có một điều kiện, các hạ phải đem toàn bộ Thiên Hoang căn cực phẩm giao cho hắn luyện chế, tài liệu phụ trợ bản các sẽ cung cấp. Thiên Hoang đan thành phẩm bản các chỉ lấy một thành làm phí tổn mà thôi.

Tô chấp sự nhanh chóng nói, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, sợ Sở Mộ không đồng ý, hắn lại vội vàng nói:

- Các hạ đã tới Thiên Đan các có lẽ cũng biết bản các khi nhận ủy thác luyện đan sẽ lấy ba thành phí tổn, một thành là bản các ưu đãi các hạ mới làm vậy.

- Hồng Đại sư có nói, một trăm ba mươi khối Thiên Hoang căn trung phẩm, năm mươi khối Thiên Hoang căn thượng phẩm và mười lăm khối Thiên Hoang căn cực phẩm đại khái có thể luyện chế thành bao nhiêu Thiên Hoang đan hay không?

Sở Mộ hơi suy nghĩ rồi hỏi.

- Một trăm ba mươi khối Thiên Hoang căn trung phẩm có thể luyện chế thành một trăm ba mươi khỏa Thiên Hoang đan hạ phẩm. Năm mươi khối Thiên Hoang đan thượng phẩm đại khái có thể luyện chế thành bốn mươi lăm khỏa Thiên Hoang đan trung phẩm. Mười lăm khối Thiên Hoang căn cực phẩm đại khái có thể luyện chế thành mười một khỏa Thiên Hoang đan thượng phẩm. Hồng đại sư còn nói đây là phỏng đoán bảo thủ, thực tế còn nhiều hơn.

Tô chấp sự vội vàng nói.

- Luyện chế thành Thiên Hoang đan cần bao nhiêu thời gian?

Sở Mộ lại hỏi.
Advertisement / Quảng cáo


- Một tháng, Hồng Đại sư ngày đêm luyện chế, trong vòng một tháng sẽ luyện thành toàn bộ.

Tô Chấp sự trả lời rất nhanh chóng.

- Không biết quý các bây giờ có Thiên Hoang đan hay không? Có thể mang tới cho ta đánh giá hay không?

Sở Mộ hơi suy nghĩ rồi nói.

- Các hạ chờ một lát.

Tô chấp sự lần nữa rời đi, chỉ chốc lát sau, hắn mang ba hộp ngọc nhỏ đặt trước mặt Sở Mộ rồi nói:

- Bản các vốn chỉ có Thiên Hoang đan hạ phẩm và trung phẩm. Bất quá lần này bởi vì Thiên Hoang địa cung hiện thế, một bộ phận Kiếm giả ở trong Thiên Hoang cốc phát hiện ra Thiên Hoang đan cực phẩm, sau đó bán cho bản các. Cho nên bản các mới có Thiên Hoang đan thượng phẩm.
Advertisement / Quảng cáo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.