Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 1037: Tiên Thiên chi khí- Tiên Thiên Thánh Tế Huyền Công quả nhiên rất mạnh!

Chung Nhạc vận chuyển môn huyền công, liền cảm thấy Tiên Thiên đại đạo chấn động, nhục thân của hắn không thể điều khiển môn công pháp này mà phải dựa vào Tiên Thiên nguyên thần. Nhưng cho dù là vậy thì sự tiến bộ của hắn cũng rất dọa người, tu vi trong nguyên thần dần dần biến thành Tiên Thiên chi khí!

Như vậy là cực kỳ khủng bố!

Luyện khí sĩ và Thần Ma tu vi có mạnh thế nào thì tu vi pháp lực cũng là do sau này luyện thành chứ không phải Tiên Thiên chi khí.

Muốn luyện thành Tiên Thiên chi khí chỉ có một cách, đó chính là đồng thời thức tỉnh Tiên Thiên Chân Linh và Tiên Thiên Chân Hồn, luyện thành Tiên Thiên Nguyên Thần.

Chỉ riêng điểm này thôi vô số người đã không làm được, nếu không có Tiên Thiên Nguyên Thần thì chỉ có thể dựa vào Tiên Thiên Thần Ma ban cho Tiên Thiên chi khí, sau đó tăng cường tế luyện, từ từ nuôi dưỡng nó lớn mạnh lên.

Nhưng Thần Ma rồi cũng có ngày sinh mệnh cạn kiệt, Thần Ma thân tử đạo tiêu, Tiên Thiên chi khí mà họ có sẽ được Tiên Thiên Thần Ma thu về, Thần Ma khổ sở luyện cả đời, cuối cùng cũng là cho Tiên Thiên Thần Ma hưởng lợi.

Nhưng Chung Nhạc thì khác, hắn là sinh linh Hậu Thiên duy nhất từ cổ chí kim mà luyện thành Tiên Thiên Nguyên Thần. Tiên Thiên chi khí không phải thứ chỉ riêng Thần Ma có nữa, hắn cũng có thể luyện ra.

Pháp lực của hắn đang chậm chạp biến thành Tiên Thiên chi khí, nhưng Tiên Thiên chi khí hắn luyện chia thành năm loại, một là Tiên Thiên Thái Âm chi khí, một là Tiên Thiên Thái Dương chi khí, một là Tiên Thiên thần khí, một là Tiên Thiên ma khí.

Ngoài bốn loại đó còn có một loại cũng là Tiên Thiên chi khí, nhưng cụ thể là thuộc tính gì thì Chung Nhạc không rõ.

Advertisement / Quảng cáo


Tiên Thiên Thái Dương chi khí chủ yếu là vì hắn đã thức tỉnh Tiên Thiên Tinh Thiền Chân Linh, Tinh Thiềm Chân Linh là Nguyệt Linh. Tiên Thiên Thái Dương chi khí là vì hắn thức tỉnh Tiên Thiên Kim Ô Chân Linh, Kim Ô là Nhật Linh.

Tiên Thiên thần khí là vì tu vi thần đạo của hắn, còn Tiên Thiên ma khí là vì tu vi ma đạo của hắn.

Bốn loại Tiên Thiên chi khí này đại diện cho bốn loại tu hành của hắn.

Thần, Ma, Âm, Dương, tạo thành Thần Ma Thái Cực Đồ, chính là công pháp căn bản của hắn.

Còn đạo Tiên Thiên chi khí còn lại từ đâu mà có?

Chung Nhạc khó hiểu, đạo Tiên Thiên chi khí này mơ mơ hồ hồ không thể nhận biết, không phát hiện được thuộc tính, cũng không thấy được bất cứ tác dụng gi.

- Lạ thật Thần, Ma, Âm, Dương cấu thành tu vi của ta, vì thế có thể biến thành bốn đạo Tiên Thiên chi khí. Vậy đạo Tiên Thiên chi khí này là tu vi gì của ta biến thành chứ?

Hắn không biết ngoài bốn loại tu vi đó còn có loại tu vi thứ năm.

Đạo Tiên Thiên chi khí này không biết lai lịch, không biết thuộc tính, hắn cũng không biết có tác dụng gì.

Chung Nhạc thử tác động vào nó, thử diễn hóa thần thông nhưng chẳng có chút uy lực gì.

- Thôi kệ nó vậy. Tu vi của ta lấy Thần Ma Âm Dương làm chủ, vẫn nên tu luyện bốn loại Tiên Thiên chi khí này, nếu biến hết tu vi thành Tiên Thiên chi khí thì uy lực thần thông của ta chắc chắn sẽ tăng mạnh!

Pháp lực biến thành Tiên Thiên chi khí, pháp lực của hắn lập tức bắt đầu giảm mạnh, gần như hàng trăm nghìn lần pháp lực mới biến thành một đạo Tiên Thiên chi khí. Cho dù tu vi của Chung Nhạc vô cùng hùng hậu nhưng cũng không thể gánh nổi mức tiêu hao này. Không lâu sau hắn phát hiện tu vi tụt hẳn hơn một nửa.

- Nếu pháp lực của ta đều biến thành Tiên Thiên chi khí thì…

Chung Nhạc mở to mắt tính toán một lúc, thất thanh kêu lên:

- Có lẽ tu vi của ta chỉ tương đương với luyện khí sĩ Đan Nguyên Cảnh!

Hắn có phần kinh ngạc, tu vi đại diện cho sự nông sâu của pháp lực, độ cao thấp của tu vi. Lần này hắn chuyển hóa pháp lực thành Tiên Thiên chi khí, cảnh giới sẽ không rơi xuống Đan Nguyên Cảnh nhưng mức độ hùng hồn của pháp lực thì sẽ xuống Đan Nguyên Cảnh!

Cũng có nghĩa là hắn cảnh giới Thông Thần Cảnh, nhưng pháp lực Đan Nguyên Cảnh!

- Dùng Tiên Thiên chi khí thi triển thần thông chắc sẽ không tiêu hao quá nhiều chứ?

Chung Nhạc chớp mắt, trước kia pháp lực của hắn vô cùng hùng hồn, thần thông cũng tiêu hao khá nhiều pháp lực. Hai ba chiêu là mất lượng pháp lực tương đương của một cao thủ luyện khí sĩ Đan Nguyên Cảnh.

Nếu toàn bộ pháp lực đều biến thành Tiên Thiên chi khí thì không phải nghĩa là hai ba chiêu là pháp lực của hắn sẽ cạn hay sao?

- Chắc chắn sẽ không như vậy.

Chung Nhạc an ủi bản thân, tiếp tục tu luyện. Một lúc lâu sau, cuối cùng tất cả pháp lực đều biến thành Tiên Thiên chi khí. Tiên Thiên Thái Dương chi khí, Thái Âm chi khí, Tiên Thiên thần khí, ma khí, tất cả đều tăng mạnh, biến thành bốn chiếc cầu vồng.

Đạo Tiên Thiên chi khí không biết kia cũng lớn mạnh hơn theo, chỉ là vẫn không nhìn ra có gì khác biệt, vẫn là không biết có tác dụng gì.

Chung Nhạc mặc kệ nó, nghĩ bụng:

- Tiên Thiên chi khí tuy có thuộc tính riêng, nhưng dùng Lục Đại Luân Hồi có thể biến chúng thành năng lượng khác. Ví dụ Ngũ Hành chi lực, ví như thiên, địa, thần chi lực, Vạn Tượng chi lực, Đạo lực vân vân. Vì thế ta tu thành Tiên Thiên chi khí, dựa vào Lục Đại Luân Hồi là có thể tương đương với mọi linh thể, có thể thi triển được mọi loại Tiên Thiên chi khí!

Hắn thêm tự tin, lập tức khởi động lục đại nguyên thần bí cảnh, diễn hóa Luân Hồi Lục Đạo, thử mượn Luân Hồi chi lực biến Lục Đạo chi lực thành Ngũ Hành chi lực.

- Ừm, có chút không ổn…

Chung Nhạc sắc mặt ngưng trọng, từ khi hắn cảm ngộ được Lục Đại Luân Hồi chi đạo, dùng Lục Đại Luân Hồi biến mọi năng lượng chuyển hóa thành một loại rất dễ dàng.

Nhưng giờ hắn lại thất bại!

Advertisement / Quảng cáo


Chung Nhạc hít sâu một hơi, lại khởi động lại Lục Đại Luân Hồi, chuyển hóa Tiên Thiên Thái Âm chi khí thành Thái Dương chi khí, lại thất bại.

Hắn tiếp tục thử biến thành Ngũ Hành chi lực, vẫn thất bại.

- Lục Đại Luân Hồi, không thể thay đổi thuộc tính của Tiên Thiên chi khí!

Chung Nhạc trán toát mồ hôi lạnh, cuối cùng có thể xác nhận điều này, tuy hắn luyện pháp lực thành Tiên Thiên chi khí nhưng lại tương đương với việc Lục Đại Luân Hồi bị phế!

Lục Đại Luân Hồi có thể tổng hợp mọi năng lượng tự thân biến thành một loại năng lượng thống nhất giúp uy lực thần thông bạo phát. Đó là chỗ dựa lớn nhất cho tất cả thiên tài mở lục đại nguyên thần bí cảnh, lĩnh ngộ Lục Đại Luân Hồi!

Giờ Lục Đại Luân Hồi của hắn không thể chuyển hóa Tiên Thiên chi khí, cũng có nghĩa là hắn chỉ có thể dùng một phần tư sức mạnh của bản thân!

- Tân Hỏa, Tân Hỏa!

Chung Nhạc gọi Tân Hỏa đang ngủ vùi trên bấc cây đèn đồng, nói lại khó khăn của mình:

- Với nhãn giới kiến thức của ngươi chắc chắn ngươi biết tại sao. Tại sao Lục Đại Luân Hồi của ta không thể chuyển hóa thuộc tính của Tiên Thiên chi khí?

Tân Hỏa suy nghĩ một lúc, cười:

- Ta biết rồi. Việc này phải trách Ba Tuần. Tiên Thiên Ma Thần Ba Tuần xuất thế trước khi Lục Đại Luân Hồi xuất hiện, cũng chết trước lúc đó. Hắn căn bản không biết Lục Đại Luân Hồi là cái gì, đương nhiên công pháp của hắn không có cách hoán đổi. Ngươi tu luyện công pháp của hắn chắc chắn không thể tự do chuyển hóa Tiên Thiên chi khí được.

Chung Nhạc chau mày:

- Vậy không phải nghĩa là ta chỉ có thể thi triển một phần tư sức mạnh hay sao?

- Giờ toàn bộ pháp lực của ngươi đã chuyển thành Tiên Thiên chi khí, một phần tư sức mạnh cũng chỉ yếu hơn trước kia một chút mà thôi.

Tân Hỏa cười:

- Hơn nữa tác dụng lớn nhất của Tiên Thiên chi khí là có thể Tiên Thiên hóa Hậu Thiên. Nếu ngươi muốn điều động toàn bộ năng lượng, biến Tiên Thiên chi khí thành pháp lực, không phải có thể tự do chuyển hóa hay sao?

Chung Nhạc lập tức thử, quả nhiên có thể biến bốn đạo Tiên Thiên chi khí lại trở thành pháp lực. Nhưng biến lại thành pháp lực rồi lại biến thành Tiên Thiên chi khí vẫn không thể thành một loại năng lượng thống nhất.

Cách của Chung Nhạc là trị ngọn chứ không trị gốc.

- Việc này có một người có thể giúp ngươi.

Tân Hỏa cười:

- Đó chính là Hậu Thổ nương nương. Phục Hy khai sáng Lục Đạo, Hậu Thổ hoàn thiện Luân Hồi. Nàng ta hoàn thiện Luân Hồi tử bỏ nhục thân trước kia, biến thành thuần đạo chi thần. Nàng ta vốn chính là Tiên Thiên Thần Ma, lại tiến thêm một bước, chắc chắn có cách dựa vào Lục Đại Luân Hồi chuyển hóa Tiên Thiên chi khí. Nhưng Hậu thổ nương nương ở một thế giới không tới được. Nơi đó không phải nơi có thể đặt chân tới, còn khó khăn hơn trăm nghìn lần so với Tử Vi Đế Tinh.

Chung Nhạc thở dài, giờ hắn cảm thấy Tiên Thiên chi khí không tốt như hắn tưởng, không thể tự do chuyển hóa, còn không có tác dụng bằng pháp lực của bản thân.

- Thật ra còn có một cách ngu ngốc khác.

Tân Hỏa nghĩ ngợi rồi nói:

- Có thể biến Tiên Thiên trở về pháp lực trước rồi mượn Lục Đại Luân Hồi biến toàn bộ pháp lực thành tu vi đơn nhất. Ví dụ thành Thuần Dương chi khí hết, sau đó biến Thuần Dương chi khí thành Tiên Thiên Thái Dương chi khí. Đó không phải thành năng lượng thống nhất hay sao?

Chung Nhạc mắt sáng lên, lập tức thử nghiệm, biến hết Tiên Thiên chi khí thành pháp lực rồi điều động Lục Đại Luân Hồi chuyển thành Thuần Dương chi khí thuần túy, sau đó biến tất cả Thuần Dương chi khí thành Tiên Thiên Thái Dương chi khí.

Thành công!

Nhưng khuyết điểm duy nhất chính là tốc độ phản ứng của hắn chậm hơn trước một nhịp. Lần này hắn chuyển hóa mất ba bước. Bước đầu tiên biến Tiên Thiên chi khí trở lại thành pháp lực. Bước thứ hai thống nhất toàn bộ pháp lực. Bước thứ ba biến pháp lực thành Tiên Thiên chi khí tương ứng.

Với luyện khí sĩ luyện thành Lục Đại Luân Hồi thì chỉ cần một bước, chính là bước thứ hai, sau đó là có thể thi triển đại thần thông.

Advertisement / Quảng cáo


Cao thủ tranh tài, chậm một nhịp chính là chết!

Chung Nhạc nghĩ một chút, cho toàn bộ Tiên Thiên Thái Dương chi khí tan đi, duy trì ở trạng thái pháp lực phổ thông. Như vậy là có thể biến thành pháp lực thuần nhất bất cứ lúc nào thông qua Lục Đại Luân Hồi, sau đó chuyển thành Tiên Thiên chi khí, chỉ có hai bước thì tốc độ phản ứng sẽ nhanh hơn.

Chỉ là, làm vậy là chữa ngọn chưa chữa gốc, tốc độ phản ứng vẫn chậm hơn trước nửa nhịp, nếu đối quyết với cao thủ thì cực kỳ bất lợi.

- Nếu ngươi biến toàn bộ pháp lực thành Tiên Thiên chi khí thuần nhất thì tương đương với chiến lực của ba người rưỡi rồi.

Tân Hỏa nói:

- Khuyết điểm duy nhất chính là trước khi ngươi có thể chuyển hóa xong thì đã bị đối thủ giết rồi. Hơn nữa, ngươi chỉ có thể biến pháp lực thành bốn loại Thần, Ma, Âm Dương, không thể thành Ngũ Hành, Vạn Tượng, thậm chí là Đạo lực. Muốn giải quyết được vấn đề này một cách thật sự thì phải có Hậu Thổ nương nương truyền thụ cho.

Chung Nhạc gật đầu:

- Tuy có chậm nửa nhịp nhưng pháp lực của ta vẫn ở đó, nếu đối thủ tấn công ta có thể dùng pháp lực phổ thông biến thành thần thông đỡ đòn. Tốc độ phản ứng cũng không chậm. Sau đó tìm cơ hội thi triển Tiên Thiên chi khí!

- Cũng là một cách… Đại tỉ thí kết thúc rồi, ta phải ngủ tiếp đây!

Tân Hỏa đột nhiên quay về bấc đèn.

Chung Nhạc định nói nhưng Tân Hỏa đã ngủ mất, đành phải nuốt xuống bụng.

- Ta còn muốn hỏi hắn ta bây giờ và Tư Mệnh khoảng cách là mấy lần…
Advertisement / Quảng cáo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.