Thông tin truyện

Phù Thương

Phù Thương

Nguồn:

rubyjbao.blogspot.com

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 7.8/10 từ 48 lượt
Edit: RubyJBao & Nhi Nhi

Nàng có lẽ tưởng xuyên qua, nhưng là không nghĩ xuyên thủng hậu cung, xuyên thủng hậu cung cũng không tưởng thành phi tần,thành phi tần cũng không thể nào thành kẻ bị hoàng đế ghét nhất a? Vì ra cung, nàng có kế hoạch có mục đích dây dưa hắn

Hắn, trầm mặc ít lời, điển hình buồn tao

Nàng, tin tưởng vững chắc nam nhân là hạ nửa người động vật, nhược muốn bắt lấy tâm của nam nhân , trước hết luyện kỹ thuật thật hảo.

Muốn xuyên qua có xuyên qua, muốn soái ca có soái ca, muốn mỹ nữ có mỹ nữ, muốn "gì đó" có "gì đó" *hắc hắc* 

Bình luận truyện