Thông tin truyện

Thanh Hành Đăng

Thanh Hành Đăng

Nguồn:

bachbon.wordpress.com

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 8.8/10 từ 10 lượt
Thể loại: Truyện ngắn, Linh dị, Ma quái.
Convert: Tsubaki – Tangthuvien
Biên tập: B3 (Bạch Bách Bon)
Số chương: 71

Thanh Hành Đăng là tuyển tập truyện ngắn mà các nhân vật chính trong đó là những yêu quái trong truyền thuyết Nhật Bản.

Mỗi một câu chuyện kể về một yêu quái khác nhau.

...

Tôi tin rằng suy nghĩ của yêu quái kỳ thực vô cùng đơn giản: Đơn giản chờ đợi, đơn giản cố chấp, đơn giản yêu...
Advertisement

Bình luận truyện