Thông tin truyện

Tiểu Tỳ Trùng Sinh

Tiểu Tỳ Trùng Sinh

Tác giả:

Nguồn:

DĐ Lê Quý Đôn

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 6.9/10 từ 61 lượt
Thể loại: Sủng văn, không ngược, trùng sinh, gia đấu
Convert:
Diêu Di [Diêu hoa cung]
Edit: Số 15, Nguyễn Hưởng, Bang Nhi,
Beta: Số 15
Nữ chính: Nguyệt Thược
Nam chính: Bùi Hành

Nguyệt Thược trùng sinh trở thành Quận Vương phi
Advertisement

Bình luận truyện