Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương

Chương 28: Nhật ký của Tiểu Lục tử (bốn)Ta gọi là Tiểu Lục Tử, thiếp thân nội thị của Hoàng đế trẻ tuổi nhất Đại Triệu vương triều, Đại Tổng quản chăm chỉ.

Ta thật muốn hét lớn một tiếng —— ta Tiểu Lục Tử đã trở lại rồi đây mua ha ha ha ha!

Khụ, hôm nay ta sẽ không kể chuyện của tiểu chủ tử nữa, bởi vì ta chuyện ta viết nhật ký đã bị cái kẻ mà ta ghét tên là Tam Sinh ấy biết rồi. Hắn cầm nhật ký của ta quang minh chính đại nhìn hồi lâu, ta đoạt hơn nửa ngày vẫn không giành lại được.

Không chỉ như vậy, tên bại hoại kia sau khi xem xong liền nói không cho phép ta viết vể tiểu chủ tử và nhiếp chính vương đại nhân nữa, hắn còn uy hiếp nếu ta còn dám viết hắn sẽ nói cho nhiếp chính vương đại nhân biết. Phi, chỉ biết bắt nạt ta, có bản lĩnh thì ngươi đi bắt nạt nhiếp chính vương đại nhân đi!

Chỉ đăng tại: //u./

… Quên đi, ta, Lục đại tổng quản đại nhân không thèm so đo với tiểu nhân, không viết thì không viết, nhưng không viết không có nghĩa là ta sợ hắn, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, khụ, tuy rằng cái tên Tam Sinh kia rất đáng ghét, nhưng lời hắn nói là thật, nếu để nhiếp chính vương biết được chuyện này, mạng nhỏ của ta sẽ khó giữ.

Vậy nếu không thể kể chuyện của tiểu chủ tử và nhiếp chính vương, ta đành nói chuyện của những người khác trong cung đi. Ừm, bắt đầu từ Thái hậu nương nương nhỉ.

Thật ra Thái hậu nương nương không phải nguyên hậu của Tiên đế, mà là sau khi nguyên hậu mất được ba năm Tiên đế mới nghênh thú Hoàng hậu thứ hai. Hai vị Hoàng hậu là đường tỷ muội (chị em họ), chẳng qua một người là đích trưởng nữ đại gia tộc, một người là đích ấu nữ của gia tộc nhỏ hơn.

Nguyên hậu lúc trước không lưu lại tử tự, Thái Hậu nương nương tuổi còn nhỏ, từ khi tiến cung đến mãi sau này mới có tiểu chủ tử. Bởi vì tiểu chủ tử còn quá nhỏ, lại thiên chân vô tà, cho nên Thái Hậu chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ để tiểu chủ tử kế vị (Ngươi hỏi sao ta biết? Nghe người ta nói nha, trong hậu cung ma ma không ít, ta lại người bên cạnh Hoàng thượng, cho nên mới nghe ngóng được. Đổi lại là người khác sẽ không có năng lực này đâu), chỉ là không nghĩ tới đến cuối cùng, người không có khả năng đăng cơ nhất lại là người chiến thắng.

A, trở về đề tài chính.

Nghiêm túc mà nói, Thái hậu nương nương thật ra có hơi trong sáng thiện lương, bởi vì tuổi còn nhỏ, cho nên tiên hoàng khi còn sống dành rất nhiều ân sủng chiếu cố người, những phi tần khác cũng bởi vì thái độ của Tiên hoàng mà không dám gây khó dễ. Chính vì vậy, tiểu chủ tử mới có thể an ổn lớn lên đến bây giờ. Dù sao hoàng tử hoàng nữ bị người trong cung âm thầm hạ độc thủ rất nhiều, xòe ngón tay đến nửa ngày cũng không hết, hơn nữa đến thời điểm hiện tại Thái hậu vẫn trong sáng thiện lương như lúc xưa, nếu không, trong cung sẽ không có nhiều hoàng tử hoàng tôn chạy loạn như vậy.

Tâm tư duy nhất của Thái hậu nương nương đặt trên người nhiếp chính vương, dù sao người xuất thân thế gia, cho nên rất sợ quyền lợi của tiểu chủ tử sẽ bị nhiếp chính vương đại nhân cướp mất, rất kiêng kị nhiếp chính vương. Nhưng mà ta quan sát lâu như vậy, phát hiện Thái hậu nương nương hoàn toàn không phải là đối thủ của nhiếp chính vương, nhiếp chính vương đa mưu túc trí, Thái hậu nương nương vốn không thể nào so sánh.

Dưới cái nhìn của ta, Thái Hậu nương nương đã quá đa tâm rồi, nhiếp chính vương đại nhân đối với tiểu chủ tử tốt như vậy, sao có thể làm hại tiểu chủ tử đây? Hơn nữa nếu nhiếp chính vương đại nhân thực sự muốn làm Hoàng đế, vậy thì lúc trước tiểu chủ tử đã không thể đăng cơ!

Được rồi, chuyện về Thái Hậu nương nương nói đến đây thôi, giờ ta sẽ nói về những người khác.

Hiện tại trong cung cũng chỉ còn bốn vị Thái phi, quan hệ tốt nhất với Thái hậu nương nương là Uyển Thái phi và Lý thái phi, còn có hai vị ở trong cung lễ Phật là Trang Thái phi và Ngụy Thái phi, các nàng đều là lão nhân hầu hạ bên cạnh tiên đế, ở trong cung cũng không có nhiều chuyện để nói. Về phần các Thái phi Thái tần khác, lúc tiên hoàng tấn thiên (chết) đã ban chết không ít, sau đó lại bệnh chết không ít, còn có mấy vị bị đưa vào miếu cầu phúc… Toán lại sau một trận rối ren, phi tần trong cung chỉ còn lại bốn vị này.

Dưới bốn vị Thái phi, chính là hoàng đệ hoàng muội hoàng tẩu hoàng chất của tiểu chủ tử, bởi vì niên kỷ đều còn nhỏ, cho nên Thái hậu ra lệnh đều giữ lại nuôi dưỡng trong cung. Dù sao tiểu chủ tử bây giờ còn nhỏ, không có phi tử, cung điện trống không, không bằng để người lại thêm chút nhân khí—— Thái Hậu nương nương nói.

Thật ra ta cảm thấy rất kỳ quái, theo lý thuyết tiểu chủ tử đăng cơ, các vị hoàng tử cũng nên phong vương, cho dù tuổi còn nhỏ cũng có thể trước phong vương chờ thành niên mới xuất cung kiến phủ, nhưng trên triều lại không có động tĩnh về chuyện này, không ai nhắc tới vấn đề này, thật sự rất kì lạ.

Bất quá việc này cũng không phải chuyện một thái giám nhỏ bé như ta có thể quản được, ta chỉ là thuận miệng nhiều lời chút thôi, ừm, các ngươi nghe xong thì thôi, không cho phép nói lung tung.

Hôm nay dừng lại tại đây đi, ta phải đi nhìn tiểu chủ tử, buổi tối nhiếp chính vương có việc xuất cung không thể bồi người, ta phải đến trông coi.

Chỉ đăng tại: //u./

A, ta còn phải đem mấy thứ này đốt đi, tên hỗn đã Tam Sinh kia thấy không phải chuyện lớn, nhưng nếu bị người khác thấy, mạng nhỏ của ta sẽ thực sự không còn.

Đúng rồi, các ngươi nếu muốn biết cái gì nhớ nói rõ nha, khụ khụ, bát quái trong hoàng cung vầ vân vân ta vãn biết một chút

Tác giả có chuyện muốn nói: Tiểu Lục Tử là một bát quái-er chuyên nghiệp a

Có muội tử phản ánh tình tiết chậm, khụ khụ, kỳ thật bây giờ cũng mới có 5 vạn chữ, chỉ là chia chương có vẻ nhiều… Là lỗi của bàn tử (béo) ⊙﹏⊙

Tình tiết phía sau bàn tử đã nghĩ xong hết, không tiện sửa, đừng gấp a, mọi người sốt ruột bàn tử cũng nóng nảy QAQ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.