Thông tin truyện

Tử Mệ

Tử Mệ

Tác giả:

Nguồn:

daamlac.wordpress.com

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 6.6/10 từ 5 lượt
Thể loại: cung đình, ngược luyến, BE
Edit: Gián

Xưa kia thái tử đã mang danh nam sủng 

Nhận được muôn vàn sủng ái, mọi sự cưng chiều.

Người trước mắt nên yêu hay nên hận?

Đến khi sáng tỏ, xoay người đã trăm năm.

Nếu có kiếp sau, ta vẫn sẽ hận ngươi như cũ.

Nếu có kiếp sau, nguyện làm chim liền cành, mãi chẳng cách xa.

Nếu có kiếp sau, ngươi vẫn sẽ yêu ta như thế chứ?

Nếu có kiếp sau… Chỉ mong, không hề có kiếp sau…
Advertisement / Quảng cáo

Bình luận truyện