Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Chương 1070: Nhiệm vụ trấn thủĐông Bá Tuyết Ưng giật mình.

Tựa như Hồ di tích Tâm đảo, Lục Đạo Thiên Luân… các di tích, rất nhiều bảo vật căn bản không lấy được.

Nhưng một khi vũ trụ cũng bắt đầu sụp đổ, những di tích này tự nhiên cũng sẽ sụp đổ, lượng lớn bảo vật cũng sẽ xuất hiện.

Hơn nữa vũ trụ Mẫu Tổ giáo từng trải qua lượng lớn kỷ nguyên vũ trụ, lịch sử cũng lâu dài hơn xa so với vũ trụ tu hành giả, nay sụp đổ, bảo vật nhiều cỡ nào?

“Ưu thế của bọn chúng là những bảo vật đó, nhưng thế yếu cũng phi thường rõ, bọn chúng không thể hấp thu lực lượng trong thiên địa, chiến đấu tiêu hao lực lượng đều phải dựa vào thần tinh khôi phục, có thể một số dị bảo cũng có thể mạnh mẽ hấp thu năng lượng, nhưng tốc độ hấp thu chung quy rất chậm. Nếu bọn chúng chết trận, nếu tu luyện ra một phân thân nữa, trả giá càng cao.” Bàng Y nói, “Mà chúng ta thì ngược lại, chúng ta năng lượng cuồn cuộn không dứt, mặc dù chết trận cũng có thể nhanh chóng tu luyện ra phân thân tiếp. Hơn nữa Huyết Nhận khiến chúng ta đều tu luyện ra nhiều thêm một phân thân... Làm ưu thế thực lực chỉnh thể của chúng ta lớn hơn nữa. Chiến tranh tới bây giờ, bọn chúng phát động công kích rất ít.”

Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu.

Huyết Nhận thần đế nói: “Trừ một cây cột đá này, ngươi theo pháp trận cột đá liên hệ lẫn nhau cẩn thận xem xét khu vực khác?”

“Ồ?” Đông Bá Tuyết Ưng vội cẩn thận xem xét, vừa xem xét liền phát hiện, một cây cột đá màu đen này dưới chân uy thế mênh mông cuồn cuộn, pháp trận tầng tầng lớp lớp tràn ngập vạn ức dặm, nhưng vẫn cấu kết hư không nối liền nơi khác xa xôi. Lấy lực cảm ứng của Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay, nhanh chóng theo liên hệ xem xét.

“Hai cây, ba cây, bốn cây, năm cây...” Đông Bá Tuyết Ưng rất nhanh phát hiện.

Quay quanh sào huyệt Mẫu Tổ giáo, trên trời dưới đất, chung quanh, khoảng cách tương đối xa xôi khu vực khác nhau, tổng cộng có mười cột đá màu đen cấu kết lẫn nhau, hình thành pháp trận vô cùng lớn, uy thế hùng hồn. Mỗi một cột đá đều có lượng lớn xiềng xích, những sợi xích này giống như xuyên thấu qua hư không quấn quanh sào huyệt Mẫu Tổ giáo.

“Căn cứ《 Vạn Vật Đồ Lục 》ngươi cho ta, ta từ trong đó phát hiện một pháp trận, tên là ‘Thập Nhị Nguyên Thần Trụ’.” Huyết Nhận thần đế nói, “Ta mượn dùng tài liệu bảo vật chúng ta đã có luyện hóa ra Thập Nhị Nguyên Thần Trụ này. Tuy tài liệu kém chút, nhưng phương pháp luyện chế bày trận vân vân lại đều hoàn toàn giống, uy thế hẳn là có năm phần của bản gốc.”

Thập Nhị Nguyên Thần Trụ? Rõ ràng mười cột đá, pháp trận lại gọi là Thập Nhị Nguyên Thần Trụ?

Đông Bá Tuyết Ưng nghi hoặc.

“Bản thân pháp trận có mười hai cây Nguyên Thần Trụ, nhưng pháp trận cực phức tạp, bố trí mỗi một cây Nguyên Thần Trụ đều cần tiêu phí không ít thời gian.” Huyết Nhận thần đế nói, “Mẫu Tổ giáo cũng không ngốc, bọn chúng cũng sẽ ra tay ngăn cản chúng ta bày trận, nay chúng ta chỉ bố trí ra mười cây Nguyên Thần Trụ, không thể bố trí lại cây thứ mười một... là bởi vì chúng ta thiếu nhân thủ. Thập Nhị Nguyên Thần Trụ một khi bày thành, sẽ hoàn toàn vây khốn Mẫu Tổ giáo. Sào huyệt đó hoàn toàn bị phong tỏa, sẽ giống như lao tù, làm bọn chúng không thể ra nữa, bị nhốt ở bên trong, không chiếm được tài nguyên, không chiếm được năng lượng, không thể tu hành, lại không ra được, tương đương đã chiến bại.”

“Cho nên bọn chúng sẽ toàn lực ngăn cản chúng ta bày trận.”

“Nhưng Thập Nhị Nguyên Thần Trụ ở trước khi hình thành pháp trận hoàn chỉnh, mỗi một cây Nguyên Thần Trụ uy lực khá yếu, đều cần phải có Chúa Tể trấn thủ mới có thể phòng thủ được Mẫu Tổ giáo công kích, không có Chúa Tể trấn thủ... đám đông giáo chủ Mẫu Tổ giáo liên thủ có thể dễ dàng đem pháp trận một cây Nguyên Thần Trụ phá hỏng.” Huyết Nhận thần đế nói, “Bị phá hỏng một chỗ, chúng ta chỉ có thể bố trí một lần nữa, quan trọng nhất Nguyên Thần Trụ một khi bị đoạt đi một cây, luyện chế lại rất phiền toái.”

“Cho nên phải có người trấn thủ.”

“Nay, Luyện Ngục, Thanh Quân, Nguyên Sơ chủ nhân ba vị bọn họ đều có hai phân thân, bọn họ phân tán ra đã trấn thủ sáu Nguyên Thần Trụ trong đó.” Huyết Nhận thần đế nói, “Hai phân thân của Thâm Uyên thủy tổ hợp sức trấn thủ một cây Nguyên Thần Trụ, Bàng Y cũng là hai phân thân trấn thủ một cây Nguyên Thần Trụ.”

“Thời Không đảo chủ cùng Vạn thần điện chủ hai người bọn họ liên thủ trấn thủ một cây Nguyên Thần Trụ.”

“Cây Nguyên Thần Trụ thứ mười cuối cùng này bình thường ta trấn thủ.” Huyết Nhận thần đế nói, “Nhưng một khi muốn bố trí cây Nguyên Thần Trụ thứ mười một... bản tôn phân thân của ta đều phải cùng nhau hành động, hơn nữa còn có hắc điểu giúp ta, ta mới có thể ở dưới tình huống ngăn cản Mẫu Tổ giáo công kích vẫn bày trận thành công, nhưng khi đó cây Nguyên Thần Trụ thứ mười này cũng chỉ có thể để Kiền Hợp nương nương đến trấn thủ, Kiền Hợp nương nương không thủ được, cho nên mãi không thể đi bố trí cây Nguyên Thần Trụ thứ mười một.”

Kiền Hợp nương nương bất đắc dĩ nói: “Người trấn thủ Nguyên Thần Trụ, cần chính diện nghênh chiến, yêu cầu cực cao đối với thực lực. Ta chiến đấu chính diện quá yếu.”

“Ta và Thời Không đảo chủ đôi bên đều là hai phân thân, tổng cộng bốn phân thân liên thủ mới có thể thủ được một chỗ, Kiền Hợp nương nương, cái này không trách được ngươi.” Vạn thần điện chủ nói.

Đông Bá Tuyết Ưng nghe xong hoàn toàn hiểu ra.

Bản tôn phân thân Huyết Nhận thần đế cộng thêm hắc điểu ngũ sư thúc, cần liên thủ đi bố trí Nguyên Thần Trụ mới...

Người trấn thủ chỉ có thể là Chúa Tể khác!

Luyện Ngục Chúa Tể, Thanh Quân, Nguyên Sơ chủ nhân thực lực rất mạnh, một mình bọn họ có thể trấn thủ hai nơi.

Bàng Y, Thâm Uyên thủy tổ yếu chút, phân biệt có thể trấn thủ một chỗ.

Thời Không đảo chủ và Vạn thần điện chủ liên thủ mới có thể trấn thủ một chỗ.

Thực lực Kiền Hợp nương nương cũng không bằng Thời Không đảo chủ, Vạn thần điện chủ... Trấn thủ một chỗ kém xa.

“Ta vốn còn hy vọng ngươi là Sát Lục Đạo thành tựu Chúa Tể, như vậy thực lực chiến đấu sẽ mạnh hơn nhiều.” Huyết Nhận thần đế nói, “Tuy là tân tấn Chúa Tể, nhưng liên thủ với Kiền Hợp nương nương, bằng vào uy lực bản thân Nguyên Thần Trụ pháp trận... vẫn có hi vọng thủ được. Hiện tại ngươi là Hư Giới Đạo thành Chúa Tể.”

Các Chúa Tể khác cũng đều có chút trầm thấp.

Hư Giới Đạo thành Chúa Tể, bảo mệnh là mạnh, nhưng chính diện chiến đấu lại yếu.

Nguyên Sơ chủ nhân cười nói: “Thử trước đi, chung quy có thêm một vị Chúa Tể, có lẽ có thể lập cây cột đá thứ mười một.”

“Đông Bá thực lực có thể còn ngại yếu chút, nhưng liên thủ với Kiền Hợp nương nương có lẽ có thể được.” Bàng Y cũng nói, “Chúng ta có thể không để ý lực lượng trong cơ thể, có thiên địa lực bổ sung cuồn cuộn không dứt. Thử chút cũng không có gì.”

“Thử đi.” Huyết Nhận thần đế cũng gật đầu.

Đông Bá Tuyết Ưng bất đắc dĩ.

Hắn cảm giác được các Chúa Tể ở đây đều không đủ tin tưởng đối với hắn, nhưng cố nói mình rất lợi hại, thật sự nói không rõ, vẫn là chứng minh trong chiến đấu đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.