Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Chương 1325: Vạn Giới lâu chủ nhất mạchHai nguy hiểm lớn của ‘hành lang mê giới’, một cái là bản thân rất dễ bị lạc, một cái khác chính là trọng địa bên trong có Hủy Diệt Ma Tộc trú đóng.

Bị lạc? Dựa vào truyền tống cự ly siêu xa có thể lập tức tránh đi.

Trú đóng? Dựa vào truyền tống cự ly siêu xa, cũng có thể trực tiếp vượt qua trú đóng, tiến vào bên trong sào huyệt.

Nhưng đi vào mạo hiểm bình thường đều chỉ là hóa thân, như Vấn Thiên điện chủ bọn họ đều là thủ đoạn cổ tu, bản tôn có thể thi triển truyền tống cự ly siêu xa, hóa thân là không thể thi triển! Hóa thân chỉ có thể tạo được ‘tác dụng đánh dấu không gian’, mặc dù bản tôn đánh thông một cái thông đạo, cũng chỉ là nối liền hóa thân cùng bên ngoài mà thôi. Không thể tùy ý đi qua ở trong ‘hành lang mê giới’.

Lúc trước Cổ Kỳ cùng Hư Không thuỷ tổ, hai người bọn họ ở sau khi trở thành Vũ Trụ Thần, có thể làm được na di cự ly siêu xa, nhưng đó là thuộc loại mạnh mẽ không gian na di, yêu cầu cực cao đối với tâm lực.
Advertisement / Quảng cáo


Nếu chỉ là hóa thân, hóa thân là không thể thi triển ra loại chiêu số ‘na di cự ly siêu xa’ này.

Cũng chỉ có Vạn Giới lâu chủ nhất mạch!

Vạn Giới lâu chủ nhất mạch, nghe nói nhập môn rất khó, thật sự tu luyện có thành tựu, một người là Vạn Giới lâu chủ, một người khác chính là ‘Xích Mi sơn chủ’ Tinh Thần tháp tầng chín.

Vạn Giới lâu chủ, phân thân vô số, có thể dễ dàng xuất hiện ở bất cứ một nơi nào.

Xích Mi sơn chủ yếu chút, hắn trừ bản tôn, chỉ có một phân thân! Nhưng hóa thân của hắn cũng có thể thi triển truyền tống cự ly siêu xa. Hiển nhiên bọn họ nhất mạch này... không phải cổ tu, mà là thật sự nắm giữ truyền tống cự ly siêu xa, hơn nữa tiêu hao đối với tâm lực không lớn, hóa thân có thể truyền tống.

“Các Vũ Trụ Thần cũng nhờ Vạn Giới lâu chủ, Xích Mi sơn chủ hỗ trợ, hỗ trợ thăm dò, thậm chí đồng ý trả giá rất cao.” Hỗn Độn điện chủ lắc đầu, “Đáng tiếc, hai người bọn họ đưa ra chào giá đều phi thường cao, thật ra theo lý thuyết mỗi một tu hành giả có thực lực, đều nên đến chống lại Hủy Diệt Ma Tộc, dù sao đây là cứu vớt toàn bộ hỗn độn hư không, cũng là cứu chính chúng ta.”

“Nhưng Thánh Chủ Mẫu Tổ là kẻ điên, Vạn Giới lâu chủ, Xích Mi sơn chủ cũng chỉ biết tới lợi ích, nếu không căn bản không hỗ trợ.”

“Vạn Giới lâu chủ đòi giá cao khoa trương, các Vũ Trụ Thần cũng không thể thừa nhận.”

“Xích Mi sơn chủ dù sao chỉ là Hỗn Độn cảnh, chào giá tương đối thấp chút, nhưng cũng rất cao rồi. Hắn thăm dò ‘một ức năm’ liền cần một vạn nguyên giới thạch. Nếu phát hiện ‘sào huyệt huyết giáp Hủy Diệt Ma Tộc’, phát hiện một tòa cần thêm một vạn nguyên giới thạch. Nếu phát hiện ‘sào huyệt Hủy Diệt Ma Tộc giáp vàng’, phát hiện một tòa cần hai mươi vạn nguyên giới thạch.” Hỗn Độn điện chủ cảm khái, “Giá này quá cao.”

Đông Bá Tuyết Ưng cũng thổn thức.

Là quá ác.

Không có bất cứ thu hoạch gì, một ức năm đã cần một vạn nguyên giới thạch, nếu là ba mươi ức năm? Phải biết, Cổ Kỳ tiền bối làm Vũ Trụ Thần để lại cho Đông Bá Tuyết Ưng toàn bộ bảo vật, giá trị cũng chỉ khoảng ba mươi sáu vạn nguyên giới thạch. Đường đường một vị Vũ Trụ Thần dốc hết bảo vật, chỉ có thể khiến Xích Mi sơn chủ đi vất vả ba mươi sáu ức năm?

“Điều kiện tuy cao, bọn Vu Tổ cũng từng để Xích Mi sơn chủ hỗ trợ.” Hỗn Độn điện chủ nói, “Nhưng chỉ mười ức năm, Xích Mi sơn chủ chỉ phát hiện năm tòa ‘sào huyệt huyết giáp Hủy Diệt Ma Tộc’, các Vũ Trụ Thần lại trả giá đủ mười lăm vạn nguyên giới thạch, từ đó, các Vũ Trụ Thần không mời Xích Mi sơn chủ ra tay nữa.”
Advertisement / Quảng cáo


“Nghe nói Xích Mi sơn chủ về sau đồng ý giảm một nửa, nhưng các Vũ Trụ Thần vẫn không đáp ứng, giá vẫn quá cao, không đáng giá.”

“Các Vũ Trụ Thần hóa thân thăm dò hiệu suất tuy thấp, nhưng qua năm tháng dài lâu, Vu Tổ bọn họ tự có thủ đoạn, đến nay phát hiện Hủy Diệt Ma Tộc huyết giáp cũng mấy chục cái rồi, sào huyệt Hủy Diệt Ma Tộc giáp vàng cũng từng phát hiện hai cái.” Hỗn Độn điện chủ nói, “Đáng hận, Vạn Giới lâu chủ và Xích Mi sơn chủ am hiểu tra xét nhất đòi giá lại cao như vậy, chẳng lẽ khi đại quân Hủy Diệt Ma Tộc phá tan chúng ta ngăn cản, tùy ý quét ngang toàn bộ Hủy Diệt Ma Tộc, hai người bọn họ cho dù có thể sống trộm, lại có ý nghĩa gì? Nếu chúng ta đoán là đúng, đến lúc đó hỗn độn hư không cũng sẽ một lần nữa thai nghén thế giới, bọn họ vẫn phải chết.”

Đông Bá Tuyết Ưng khẽ gật đầu.

Đúng vậy.

Một số Hỗn Độn cảnh khác yếu chút cho dù không đến hỗ trợ thì thôi, nhưng thật sự có thể tác dụng tuyệt đối lớn, ví dụ như ‘Thánh Chủ’ thực lực mạnh nhất, cùng với một vị khác rất mạnh ‘Mẫu Tổ’ đều không đến hỗ trợ.

Ngay cả Vạn Giới lâu chủ và ‘Xích Mi sơn chủ’ phe hắn, bọn họ đến hỗ trợ căn bản không có bất cứ nguy hiểm gì, chào giá còn cao thái quá.

“Đáng hận.” Thiên Thủy điện chủ hừ lạnh, “Nếu có thể giết bọn họ, các Vũ Trụ Thần đã sớm bức bách bọn họ.”

“Vạn Giới lâu chủ hóa thân vô số, Xích Mi sơn chủ phân thân giấu đi cũng không thể tìm kiếm.” Hỗn Độn điện chủ lắc đầu, “Bọn họ nhất mạch này, năng lực bảo mệnh thật sự là nghịch thiên.”

Đông Bá Tuyết Ưng đồng ý.

Thậm chí Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác, Vạn Giới lâu chủ nhất mạch và bốn bức vẽ tuyệt học của Cửu Vân đế quân mình đạt được có chỗ tương tự.

Ví dụ như... Truyền tống cự ly siêu xa, đều là thủ đoạn bản thân có thể nắm giữ, mình ở Hợp Nhất cảnh đã có thể thi triển, nay đạt tới Hỗn Độn cảnh, phân ra một hóa thân, hóa thân cũng có thể thi triển.

Chỉ là bọn họ nhất mạch đó tựa như lợi hại hơn, thế mà có thể tu luyện ra phân thân, phải biết rằng trừ bọn họ nhất mạch này, cũng chỉ cổ tu thiên phú đặc thù có thể có phân thân mà thôi.

“Nhất mạch bọn họ, ai cũng không đối phó được bọn họ. Đám Thánh Chủ không muốn đối địch với bọn họ, ba đại thánh giới chúng ta cũng không muốn đối địch bọn họ.” Hỗn Độn điện chủ lắc đầu, “Dù sao, kẻ địch giết không chết, hơn nữa lại vây không được, khiến người ta đau đầu nhất.”
Advertisement / Quảng cáo


“Bọn họ...”

Đông Bá Tuyết Ưng mơ hồ nghi hoặc.

Đối mặt Hủy Diệt Ma Tộc uy hiếp, Thánh Chủ, Mẫu Tổ cùng Vạn Giới lâu chủ nhất mạch vì sao không ra tay giúp?

Đông Bá Tuyết Ưng không khỏi nghĩ tới mình xuyên thấu qua lỗ thủng ‘Quả cầu sương mù đen’ bản chất nhất của hư không xem xét được thế giới thần bí tầng cao hơn: “Bọn họ biết được càng nhiều bí mật hơn hay không? Nếu không, ở trước mặt tử vong, không nên như thế.”

Cái này chỉ là đoán.

Tuy bản thân đã tu luyện bức vẽ thứ hai cùng bức vẽ thứ ba, nhưng hiểu biết đối thế giới tầng cao hơn vẫn quá ít. Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy, Vạn Giới lâu chủ nhất mạch tu hành có chỗ tương tự với bốn bức vẽ tuyệt học đó của mình, có lẽ bọn họ hiểu biết sẽ càng nhiều hơn đối với thế giới tầng cao hơn.
Advertisement / Quảng cáo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.