Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Chương 1914: Đồ Cùng chủy kiến (1)Giờ phút này chủ nhân Thâm Uyên hải còn hơi ở thế yếu, ba phân đội của Xích Vân thành muốn rút lui tự nhiên rất dễ dàng, nhanh chóng hướng phía dưới bay đi, xuyên qua màn hào quang Xích Vân thành. Màn hào quang Xích Vân thành tuy ngăn trở kẻ thù bên ngoài, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ mỗi tu hành giả dễ dàng xuyên qua, không chịu chút trở ngại.

...

Trở lại trong thành Xích Vân.

Một đám tu hành giả cũng đều an toàn, nhưng tâm tình mọi người thì không tốt.

Bởi vì bọn họ vốn muốn một lần hành động chém giết chủ nhân Thâm Uyên hải, bọn họ còn chờ đợi, so sánh với lần trước đi tuần, chủ nhân Thâm Uyên hải này có lẽ có thể ngộ ra chiêu số công kích lợi hại hơn, phương diện phòng ngự bảo mệnh không nhất định tăng lên. Như vậy mà nói, dựa theo kinh nghiệm lần trước, lần này hẳn là có thể chém giết thành công. Nhưng sự thật là... chủ nhân Thâm Uyên hải là toàn diện có tiến bộ.

“Xem ra vẫn phải chờ tu hành giả thành khác đến cùng nhau động thủ.” Tà Phiền ngẩng đầu nhìn chủ nhân Thâm Uyên hải nguy nga kia, mở miệng nói, “Chỉ dựa vào Xích Vân thành chúng ta, căn bản không giết nổi hắn.”

“Ba phân đội chúng ta cũng chưa thành công, cho dù sáu phân đội, chín phân đội đến đây... Chỉ sợ vẫn thất bại.” Ốc Hiểu thì lạnh nhạt nói, “Chủ nhân Thâm Uyên hải này là ngộ ra chiêu số phòng ngự mới, chiêu số phòng ngự này cực kỳ lợi hại, vừa rồi cũng chỉ ta, Phong Vân, Kiếp Thiên, khi ba vị chúng ta mượn dùng lực lượng chiến trận công kích hắn mới hơi phát huy chút trở ngại, người khác công kích hắn đều là dùng thân thể ngạnh kháng! Người khác công kích miễn cưỡng rách da, lấy sức khôi phục của bản thân hắn đều có thể dễ dàng triệt tiêu hết, dù đến thêm tu hành giả của ba bốn tòa thành, muốn giết hắn? Vẫn rất khó.”

“Ừm.”

Ở đây ai cũng gật đầu.

Đông Bá Tuyết Ưng cũng thừa nhận, ba phân đội, cùng chín cái, mười hai cái, mười lăm cái phân đội khác biệt lớn bao nhiêu sao? Có lẽ uy hiếp là lớn hơn mấy lần, nhưng chưa có chất biến! Lấy thủ đoạn phòng hộ của đối phương, khả năng giết chết đối phương vẫn rất thấp như cũ.

“Giết chủ nhân Thâm Uyên hải, hai loại phương pháp.” Phong Vân Nhất Diệp mở miệng, “Loại thứ nhất chính là chờ, chờ tu hành giả thành khác đến, từng cái phân đội, số lượng càng ngày càng nhiều... Chúng ta đối phó chủ nhân Thâm Uyên hải, ưu thế sẽ càng lúc càng lớn! Nói không chừng đến trình độ nhất định, vừa vặn đột phá cực hạn thừa nhận của hắn, chém giết hắn.”

Ở đây ai cũng không nói gì, loại này thuần túy là ‘thử một chút’ rồi.

“Loại phương pháp thứ hai, chính là cân nhắc ra chiến trận loại lớn hơn nữa.” Phong Vân Nhất Diệp nói, “Ta nghe nói, ở rất lâu trước kia, thời đại đó các tu hành giả của tu hành thánh giới đã từng sáng chế ‘Ngũ Hành Sinh Diệt Trận’, là lúc đó các tu hành giả của năm nơi tập trung hợp lực hoàn thiện, cuối cùng có thể miễn cưỡng thi triển ra, so với phân đội đơn thuần, uy lực có chất biến, cuối cùng thời đại đó, một hơi thành công diệt sát chủ nhân Thâm Uyên hải thời đại đó. Chúng ta cũng có thể thử chút.”

“Ngũ Hành Sinh Diệt Trận, ta biết.” Kiếp Thiên đại đế mở miệng, “Nhưng đây là năm vị lợi hại nhất phương diện trận pháp lúc ấy làm trung tâm, miễn cưỡng mới hình thành chiến trận. Hiện tại năm vị đó... Chỉ còn lại có hai vị còn ở tu hành thánh giới, độ khó thi triển cực lớn, yêu cầu đối với số lượng tu hành giả cũng rất nhiều, cường giả đỉnh cấp cần một trăm năm mươi vị!.”

“Ít nhất loại phương pháp thứ hai này, hy vọng lớn hơn nữa.” Ốc Hiểu mở miệng.

“Loại phương pháp thứ hai vấn đề chính là, yêu cầu đối với người thao túng chiến trận cực cao, như ta đối với trận pháp không đủ tinh thông, là không thể khiến chiến trận vận chuyển.” Phong Vân Nhất Diệp nói, “Hơn nữa bởi vì năm vị cao thủ trận pháp lúc trước có ba vị đã không còn đây, Ngũ Hành Sinh Diệt Trận cũng không nhất định có thể thi triển lại lần nữa, có lẽ cần sửa chữa.”

“Mặc kệ như thế nào, cũng phải cố sức.”

“Thật không ngờ, thực lực chủ nhân Thâm Uyên hải đạt tới mức như vậy, có Phi Tuyết Đế Quân, giết hắn cũng gian nan như thế.” Mỗi người ở đây đều than thở.

Ốc Hiểu thì trịnh trọng nói: “Việc này không nên chậm trễ, liên hệ với tu hành giả bốn tòa thành khác, hiện tại lập tức nghiên cứu việc chiến trận hợp kích, chờ lúc tu hành giả năm tòa thành đến, tốt nhất có thể lập tức thi triển! Bởi vì... Một khi tu hành giả năm tòa thành chúng ta đều hội tụ, vậy chủ nhân Thâm Uyên hải chỉ sợ cũng sẽ lựa chọn bỏ chạy.”

“Ừm.”

“Hắn biết không giết được chúng ta, vẫn ở lại nơi này, chỉ sợ chính là vì chặn giết tu hành giả bốn tòa thành khác. Nếu là chúng ta đều tề tụ, hắn chặn giết thất bại, tự nhiên sẽ rời khỏi.”

Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ ai cũng hiểu đạo lý này.

Hiện tại tu hành giả bốn tòa thành đang chạy tới, lấy thủ đoạn của chủ nhân Thâm Uyên hải có thể cảm ứng khí tức toàn bộ sinh linh tu hành thánh giới, tự nhiên cũng rành mạch, tốc độ của hắn, so với chiến trận bùng nổ tốc độ chậm hơn một chút, mặc dù đi đuổi giết cũng giết không được, cách tốt nhất... Chính là ở lại ngoài thành Xích Vân, chờ đợi tu hành giả các tòa thành kia đã đến.

Bởi vì, giờ phút này chung quanh Xích Vân thành, có thể xưng là thiên la địa võng!

Toàn bộ hồn nguyên sinh mệnh của tu hành thánh giới cũng đang hướng nơi này chạy tới, hiện nay số lượng tụ tập, đã vượt xa số lượng hồn nguyên sinh mệnh trước đó vây khốn ‘Thiên Ngọ thành’! Nếu lúc ấy Thiên Ngọ thành cũng có nhiều hồn nguyên sinh mệnh như vậy, vậy tu hành giả Thiên Ngọ thành căn bản là trốn không thoát!

Tương tự.

Hồn nguyên sinh mệnh vây khốn Xích Vân thành quá quá nhiều, hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng. Tu hành giả thành trì khác chạy tới muốn vào thành, cửa ải khó khăn lớn nhất chính là vô số hồn nguyên sinh mệnh!

Chủ nhân Thâm Uyên hải là có hi vọng chặn giết thành công.

“Chúng ta phải dốc hết toàn lực, bảo hộ tu hành giả thành khác.” Mỗi người đều hiểu điểm này.

...

Rất nhanh.

Phe Xích Vân thành liền cùng các tu hành giả bốn tòa thành khác tiến hành bảo vật đưa tin liên hệ, các phe trao đổi, cũng đều đồng ý đề nghị của Xích Vân thành chủ ‘Phong Vân Nhất Diệp’.

Hai loại phương pháp.

Một là biện pháp cũ, số lượng phân đội càng nhiều, tự nhiên lần lượt thử, nói không chừng thành công! Có chút thử vận khí.

Một cái khác, chính là lập tức bắt đầu nghiên cứu chiến trận hợp kích loại lớn mới.

“Lúc trước, thời đại kia, năm vị chúng ta vừa vặn đều là một đạo trong kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, hơn nữa đều là ngộ đạo giả cấp Thần Đế viên mãn, mặc dù Thiên Thuần lão nhân hai vị bọn họ vừa mới bắt đầu đối với trận pháp không quá sở trường, nhưng một đạo thông, trăm đạo thông, sau khi tiêu phí đủ thời gian tinh lực, Thiên Thuần lão nhân hai vị bọn họ ở trên trận pháp cũng tăng lên... Năm vị chúng ta hội tụ ở một tòa thành cùng nhau luận đạo, tự hỏi thủ đoạn ngũ hành kết hợp, muốn thành tựu hồn nguyên. Chỉ là lấy lực phá pháp thành hồn nguyên, quá khó quá khó, ngược lại chúng ta sáng chế Ngũ Hành Sinh Diệt Trận. Ài, cho tới bây giờ, hai vị ngã xuống, một vị rời khỏi tu hành thánh giới, ta và Thiên Thuần lại là sống cho tới bây giờ.” Kiền đại đế đưa tin nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.