Thông tin truyện

Xuyên Không Làm Lớn Nhất - Hoàng Thượng Cũng Phải Sợ!

Xuyên Không Làm Lớn Nhất - Hoàng Thượng Cũng Phải Sợ!

Tác giả:

Nguồn:

Sàn Truyện

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 8.2/10 từ 26 lượt
Thể loại: xuyên không

Nàng xuyên trở về cổ đại vì cứu được 1 nam tử, không ngờ nam tử đó lại là Đương Kim Hoàng Đế. Nàng được đưa về Cung, trở thành Nữ Quan Y đầu tiên trong lịch sử cổ đại thời bấy giờ.

Nhưng hắn lại đối với nàng không chỉ muốn để nàng trở thành Nữ Quan, muốn nàng trở thành Hoàng Hậu cùng hắn trị vì đất nước
Advertisement

Bình luận truyện